Beheerorganen

Het beheer van FEBEG is in handen van de volgende organen:

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van FEBEG beslist over de wijziging van de statuten, de benoeming of afzetting van de bestuurders of commissarissen, de toekenning van het aantal stemmen, de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van de leden en de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van FEBEG. De toetredende leden mogen de algemene vergadering bijwonen.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat in het kader van het doel van FEBEG moet worden gevoerd. De Raad van Bestuur beschikt daarom over de meest uitgebreide bevoegdheden, behalve de bevoegdheden die de wet of de statuten aan andere organen voorbehouden.

De Raad van Bestuur van FEBEG is als volgt samengesteld:

Effectieve leden:

Bestuurders:

John PEUTEMAN Managing Director Eni S.p.A. Bestuurder
Rik VAN DE WALLE Algemeen Directeur Aspiravi NV Bestuurder
Michaël MARIQUE Managing Director Laborelec CVBA Bestuurder
Philippe VAN TROEYE CEO ENGIE Electrabel Voorzitter
Grégoire DALLEMAGNE CEO EDF Luminus NV Bestuurder
Pierre PIGNOLET CEO Essent.be

Bestuurder

Enge TROND Country Manager Equinor Belgium Bestuurder

Jean-Jacques DELMEE

CEO

Eneco Belgium

Bestuurder

Bestuurders die de bedrijven met minder dan 50 werknemers vertegenwoordigen:

Jan DECKMYN Manager Regulatory and Permitting
 
GASSCO Belgium NV Bestuurder

Luc TACK

CEO

T-Power

Bestuurder

Stephan WINDELS Business Unit Manager Eoly Bestuurder

Plaatsvervangende leden:

Plaatsvervangende bestuurders:

Philippe DE RAEDEMAEKER
 

Director Research, Innovation & Operational Support - Scientific Lead

Laborelec CVBA Plaatsvervangend bestuurder


Griet HEYVAERT


Head of regulatory Authorities and
public affairs


ENGIE Electrabel

Plaatsvervangend bestuurder
Frank SCHOONACKER

Director Corporate Affairs

EDF Luminus NV Plaatsvervangend bestuurder
Frank BRICHAU Chief Commercial Officer
 
Essent Belgium NV Plaatsvervangend Bestuurder

Christophe GALIMONT

Legal & Regulatory Affairs Manager

Eneco Belgium

Plaatsvervangend bestuurder

Valérie DE SCHRYVERE Bedrijsjurist Aspiravi NV Plaatsvervangend bestuurder

 

Plaatsvervangende bestuurder die de bedrijven met minder dan 50 werknemers vertegenwoordigt:

Gerd JUNG Managing Director WINGAS Benelux bvba Plaatsvervangend bestuurder
 

Giuseppe ZAGAMI

Head of Thermal Generation

Direct Energie

Plaatsvervangend bestuurder

Ludo Vandervelden General Manager Elicio NV Plaatsvervangend bestuurder

Directeur-generaal

De Directeur-generaal is belast met de dagelijkse leiding van FEBEG. Hij voert de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van FEBEG uit.

Directeur-generaal van FEBEG is Marc VAN DEN BOSCH.