Garanties van Oorsprong (GVO) certificeren het hernieuwbare karakter van de geleverde energie via een groene-energiecontract.

Groene stroom of grijze stroom?


De elektriciteit die via de netwerken wordt gedistribueerd is per definitie noch volledig groen, noch volledig grijs, omdat deze afkomstig is van de productiemix die op het moment van verbruik beschikbaar is.

Aangezien het onderscheid tussen groene en grijze stroom fysiek niet meer te maken valt, is een systeem nodig dat klanten kan bewijzen dat zij gegarandeerde 100% groene elektriciteit aankopen.

Hier komen de "garanties van oorsprong" (GVO) aan bod.

Garanties van oorsprong. Hoe werkt het?

Het systeem van de "garanties van oorsprong" (GVO) is een Europees systeem. Het bestaat sinds 2001 en wordt streng gecontroleerd en beheerd door de energietoezichthouders.

Een groene energieproductie van één MWh geeft recht op een GVO die aan derden kan worden verkocht, bijvoorbeeld door een Spaanse zonneproducent aan een Belgische leverancier. De traceerbaarheid is gegarandeerd door een unieke code, wat betekent dat deze garantie van oorsprong slechts eenmaal ingediend kan worden. De producent van deze elektriciteit kan na de verkoop van deze GVO geen aanspraak meer maken op het groene karakter van die MWh.

Daardoor is100% zeker dat ergens in Europa groene stroom geproduceerd werd om het eindverbruik te dekken van de klant die een 100% groen energiecontract afgesloten heeft. Door een dergelijk contract te ondertekenen, ondersteunt deze klant de facto de ontwikkeling van groene elektriciteit in België en Europa.

Door de virtuele ontkoppeling tussen het verbruik en de bron van de productie die aan de oorsprong ervan ligt, maakt het systeem van garanties van oorsprong het mogelijk om een contract voor 100% groene energie te verkopen als onderdeel van het eindverbruik die via de transmissie- en distributienetwerken transiteert.

#E3EDCA
Donker

Een steeds meer koolstofvrije elektriciteitsproductiemix

De geleidelijke vergroening van de elektriciteitsproductiemix wordt ondersteund door het systeem van garanties van oorsprong.

De CO2-uitstoot van de productie van 1 kWh elektriciteit is sinds 1990 (vs. 2020) met respectievelijk 54% (EU-27) en 55% (BE) gedaald, dankzij de algemene verschuiving in de Belgische en Europese elektriciteitsproductiemix naar minder koolstofintensieve technologieën. In België bijvoorbeeld is dit bereikt door de volledige verwijdering van kolen die worden vervangen door gas dat veel minder CO2 en andere vervuilende stoffen uitstoot, en door de groei van hernieuwbare energie.

#F4F4F4
Donker

Nieuws

Garanties van Oorsprong (GVO) voor elektriciteit

23/11/2020 | Artikel

De garanties van oorsprong vormen een markt. Naarmate de vraag stijgt, wordt het aanbod schaarser en stijgen de labels in waarde, en dát ondersteunt dan weer de investeringen in hernieuwbare energie.