Een correct prijssignaal mogelijk maken dat klanten responsabiliseert en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, in het bijzonder energie-efficiëntiediensten, stimuleert

Klanten die reageren op prijzen - de vraagcurve wordt elastischer - zullen bijdragen aan een betere werking van de energiemarkt. Klanten - huishoudens (zonnepanelen, woningbeheersystemen, warmtepompen, elektromobiliteit, batterijen, micro-WKK's,...) of bedrijven - kunnen flexibiliteitsdiensten leveren aan het elektriciteitssysteem door vrijwillig hun normale verbruik- of productiepatroon te wijzigen in reactie op prijssignalen of specifieke verzoeken terwijl zij er tegelijkertijd voordeel uithalen. Dergelijke actieve klanten moeten toegang hebben tot prijssignalen.
 

Maar helaas is de koppeling tussen de groothandels- en kleinhandelsprijzen op dit moment erg zwak door het hoge aandeel van beleidskosten en belastingen in de energierekening wat klanten tegenhoudt om actief deel te nemen. Het gevolg is dat de voordelen die goed functionerende kleinhandelsmarkten voor de klanten kunnen opleveren, drastisch beperkt worden doordat leveranciers op een steeds kleiner deel van de rekening concurreren om energie tegen de laagste kostprijs te leveren.

Meer concurrentie zal de marktspelers aangemoedigen om meer innovatieve energiediensten, in het bijzonder energie-efficiëntiediensten, te ontwikkelen. Dergelijke diensten zullen de klant in staat stellen om de energierekening te verlagen en zelfs om diensten aan het net aan te bieden terwijl hij tegelijkertijd van meer comfort zal genieten omdat de marktspelers hem zullen ontlasten van alle operationele en administratieve beslommeringen.

FEBEG aanbevelingen

  • De reële waarde van energie duidelijk maken en marktspelers in staat stellen om diensten te valoriseren door de geleidelijke afschaffing van de vangnetregulering en indirecte subsidies, bijvoorbeeld niet-marktconforme terugdraaiende tellers
  • Onderzoeken hoe de kostprijs van sectorale beleidsmaatregelen tot een minimum kan worden beperkt zodat ze minder doorwegen op de energiefactuur
  • Evolueren naar meer capaciteitsgebaseerde nettarieven - zowel voor elektriciteit als voor gas - om ervoor te zorgen dat de klanten betalen voor de netdiensten die zij daadwerkelijk gebruiken
  • Streven naar evenwichtige nettarieven die de ontwikkeling van nieuwe energiediensten stimuleren en netgebruikers aanmoedigen om aangesloten te blijven op het net
  • De regulatoire en administratieve lasten, die innovatie in de weg staan, verminderen
  • Oneerlijke concurrentie door gereguleerde spelers voorkomen door ervoor te zorgen dat de ontvlechtingsregels voor netbeheerders worden nageleefd