Digitale meter maakt komst slimme toestellen mogelijk