Nieuws

FEBEG jaarevent 2019 - Foto's & Aftermovie

FEBEG Year Event 2019 debate
26/06/2019 | Artikel

Op woensdag 26/06/2019 bracht FEBEG de fine fleur van de energiesector samen ter gelegenheid van het jaarevent : 'Energietransitie: een breed maatschappelijk project voor de 21e eeuw!' Herbeleef het event met de online foto’s en de aftermovie.

Meer windenergie? Vlaanderen zal er wel bij varen! (opiniestuk)

15/06/2019 | Artikel

Meer wind in de zeilen voor windenergie in Vlaanderen. Dat is het gemeenschappelijke pleidooi van FEBEG, VWEA en Ode in een opiniestuk gepubliceerd door VRT ter gelegenheid van de Global Wind Day (15 Juni).

Het belang van gas voor een betaalbare energietransitie

10/05/2019 | Artikel

In zijn memorandum onderstreept FEBEG het belang van gas voor een betaalbare energietransitie, de noodzaak om de uitstekende Belgische gasinfrastructuur als hefboom te gebruiken en het vergroeningspotentieel van gas, zuiverste van alle fossiele brandstoffen, en dit via hernieuwbaar gas.

FEBEG-memorandum Verkiezingen 2019: “ Samen voor een betaalbare energietransitie ”

07/05/2019 | Artikel

Met het oog op de Federale en Gewestelijke verkiezingen van 2019 publiceert FEBEG haar memorandum : “Samen voor een betaalbare energietransitie”. FEBEG stelt de overheden voor om een “energietransitieplatform” op te richten waar overheden, de energiesector en andere betrokken sectoren kunnen samenwerken om tot een succesvolle transitie te komen.

Terugdraaiende teller : slechte keuze tov de energietransitie!

07/05/2019 | Artikel

Het ontbreekt de terugdraaiende teller aan transparantie, en hij stimuleert op geen enkele manier het verbruik ‘in situ’ of de opslag van de lokaal geproduceerde energie. Dit vereist dus een overdimensionering van de netten, hetgeen suboptimaal is op maatschappelijk vlak.

Timing & tempo: uitdagingen voor de implementatie van de capaciteitsmarkt

07/05/2019 | Artikel

Het succes van de CRM zal in grote mate afhangen van de aantrekkelijkheid van de parameters om de beleggers te overtuigen, naast volwaardig operationele regels en procedures… De duivel verbergt zich in de details. Er ligt nog een grote hoop werk te wachten. De goedkeuring door het parlement is slechts de start van het proces.

Pagina's