Nieuws

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

05/06/2018 | Artikel

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17). Toelichting...

Taskforce Certificats Verts Wallonie: schuldenbeheer en realisatie van de energietransitie

05/06/2018 | Artikel

Het rapport van de 'taskforce Certificats Verts'  is een werk- en reflectie-instrument voor de minister, zijn administratie en de toezichthouder. FEBEG is tevreden om te hebben bijgedragen aan de uitwerking van aanbevelingen die de Waalse voornemens bevestigen om de energietransitie in Wallonië tot een succes te maken. De belangrijkste thema’s voor FEBEG zijn de evolutie van het systeem van groenestroomcertificaten (GSC), de financiering van het tekort en het beleid inzake hernieuwbare energie, alsook een grotere transparantie ...

Het aanpassen van het Federaal Technisch Reglement : een delicate evenwichtsoefening !

05/06/2018 | Artikel

Nu de Europese Netcodes in Belgische regelgeving moeten omgezet worden, krijgt het Federaal Technisch Reglement een grondige update. Een delicate evenwichtsoefening... ? Hoe worden de risico’s en kosten verdeeld tussen de transmissienetbeheerder en de netgebruiker?

Met slechts 0,24 klachten per 1.000 toegangspunten tonen de leveranciers aan dat zij veel waarde hechten aan een goede dienstverlening

03/05/2018 | Artikel

FEBEG roept de klanten op om bij problemen in eerste instantie contact op te nemen met de klantendienst van hun leverancier. In de meerderheid van de gevallen wordt er een oplossing gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

FEBEG kiest Philippe Van Troeye als voorzitter

20/04/2018 | Persbericht

Op 20 april 2018 heeft de Raad van Bestuur van FEBEG Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, verkozen tot voorzitter van FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Hij volgt Grégoire Dallemagne, CEO van EDF-Luminus, op in deze functie.

De federale energiestrategie: Een belangrijke stap voor onze sector

30/03/2018 | Persbericht

FEBEG stelt vast dat de federale regering een akkoord bereikt heeft over het energiepact.  De goedkeuring van een federale energiestrategie is een belangrijke stap voor onze sector. FEBEG benadrukt dat de concretisering van dit pact in politieke maatregelen op alle betrokken beleidsniveaus en in productie-installaties een politieke en industriële uitdaging zonder voorgaande is.

Pagina's