Nieuws

Groepsaankopen aanbieders voortaan ook door GREG gecontroleerd

04/04/2019 | Artikel

FEBEG is tevreden met de uitbreiding van de bevoegdheid van de regulator in het kader van groepsaankopen. Consumentenbescherming in de energiemarkt, gaat immers veel verder dan de energieleverancier en kan enkel gegarandeerd worden indien alle spelers en dus ook elke tussenpersoon naar de klant toe dezelfde regels hanteren.

Sectorale vakbondsacties (04/04/2019): noodzaak om weer rust te brengen in de discussies

04/04/2019 | Artikel

In verschillende bedrijven in de gas- en elektriciteitssector zijn momenteel sectorale vakbondsacties aan de gang, ondanks de opstelling van een onderhandelingsagenda voor sectorale sociale discussiepunten. Werkgevers betreuren deze abnormale situatie ten zeerste: in principe zouden stakingen het laatste redmiddel moeten zijn als de onderhandelingen mislukken, niet een wapen om druk uit te oefenen op een discussie. Werkgevers blijven openstaan voor dialoog.

Vlaanderen Demarreert

29/03/2019 | Artikel

Vlaanderen Demarreert : samen met Voka en 18 andere werkgeversfederaties heeft FEBEG 10 prioriteiten voor de verkiezingen naar voor geschoven, waaronder #energie & #klimaat.

"Sociaal tarief" voor elektriciteit en gas. Waar gaat het om?

12/02/2019 | Artikel

Leveranciers passen het "Sociaal Tarief" toe in hun facturatie zoals tweemaal per jaar berekend en gepubliceerd door de CREG. Bijna 10% van de particuliere klanten die op gas en elektriciteit zijn aangesloten, genieten van het sociaal tarief. Enkele feiten en cijfers om dit sociaal tarief te decoderen.

Een verhaal van gele hesjes, Katowice en SUV’s (Standpunt - Nieuwsbrief FEBEG)

06/02/2019 | Artikel

Wat hebben gele hesjes, Katowice en SUV’s met elkaar gemeen? Veel meer dan we zouden denken... Editoriaal van de FEBEG Nieuwsbrief 02/2019 door Marc van den Bosch, general manager van FEBEG vzw

Nederland schaft de terugdraaiende teller af

17/01/2019 | Artikel

De terugdraaiende teller wordt vervangen door een 'terugleversubsidie', waarvan het bedrag elk jaar wordt geëvalueerd om een "redelijk" rendement op de investering van 7 jaar te garanderen voor een standaard installatie met performante zonnepanelen.

Pagina's