Nieuws

Clean Energy Package: belangrijke wetgevende stappen in de loop van december

04/01/2019 | Artikel

Op 4 december jongstleden heeft de Europese Raad drie belangrijke stukken wetgeving uit het Pakket Schone Energie goedgekeurd : Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, governance van de energie-unie. Wat zijn de nieuwe doelstellingen en belangrijkste elementen van de nieuwe richtlijnen?

Regeringscrisis mag bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengen

21/12/2018 | Artikel

Volgens FEBEG is het CRM-wetsontwerp één van de dringende dossiers die deze regering zelfs in lopende zaken zou moeten afwerken!

De distributienettarieven dalen in Vlaanderen. De eerste stap in een positieve spiraal?

Eandis aansluitwerken
17/12/2018 | Artikel

De  aankondiging door de VREG van lagere distributienettarieven in Vlaanderen is goed nieuws voor de eindklanten. De leveranciers rekenen deze korting 1 op 1 door aan de eindklanten in hun eindafrekening en dit voor het verbruik vanaf 1 januari 2019.  

De goedkeuring van de wet op de capaciteitsmarkt kan niet wachten

05/12/2018 | Persbericht

FEBEG vraagt de federale regering om zo snel mogelijk het wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België goed te keuren.

FEBEG verhuist naar de Energy Hub

15/11/2018 | Artikel

FEBEG verhuist naar de Energy Hub vlakbij de Congreskolom. De Energy Hub is een gemeenschappelijke werkplek voor verschillende brancheorganisaties en verenigingen met complementaire activiteiten, die allemaal actief zijn in de energiesector.
Nieuw adres vanaf 19/11/2018 : FEBEG vzw – Koningsstraat 146 – B-1000 Brussel.
 

De werking van de Brusselse residentiële markt is dringend aan verbetering toe

15/11/2018 | Artikel

De verbetering van de marktwerking in het Brussels Gewest vereist een algemene hervorming van de sociale beschermingsprocedure, met inbegrip van een herziening van de procedure in het vredegerecht. De aard en de duur van deze procedure leidt tot een snelle toename van de schuldenlast van de consument en aanzienlijke gerechtskosten.

Pagina's