Nieuws

Digitale meters : een noodzakelijke evolutie voor een duurzame toekomst

02/02/2024 | Artikel

FEBEG benadrukt het belang van het voortzetten van investeringen in de digitalisatie van het energienetwerk. Het is essentieel om te evolueren naar een flexibel en slim energiesysteem dat inspeelt op de groeiende uitdagingen van de 21e eeuw.

Vlaamse Ondernemers lanceren online festivalgame die jongeren moet overtuigen om voor STEM te kiezen

17/01/2024 | Artikel

en nieuw online game met doe-opdrachten rond de organisatie van een virtueel muziekfestival moet jongeren enthousiast maken om te kiezen voor STEM-studierichtingen. De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties waaronder FEBEG, willen zo op een innovatieve manier STEM binnenbrengen in de leefwereld van jongeren.

Het sociale programmatie akkoord 2023-2024 ondertekend in de energiesector!

22/12/2023 | Artikel

Op 21 december 2023 hebben de sociale partners van het Paritair Comité 326 voor de gas- en elektriciteitssector een sociaal programmatie akkoord ondertekend voor de jaren 2023 en 2024. FEBEG is verheugd over de totstandkoming van dit evenwichtige akkoord en benadrukt daarmee het voortdurende engagement van werkgevers ten opzichte van de werknemers in de sector.

Energietransitie kan niet zonder voldoende netcapaciteit

21/12/2023 | Artikel

De meest recente adequacy & felexibility studie van Elia stelt dat elektrificatie, samen met een versnelde groei van koolstofarme elektronen, één van de belangrijkste hefbomen zijn om de maatschappij te decarboniseren, en de nood aan fossiele brandstoffen te verminderen.

Eenvoudigere regelgeving om de dienstverleningskost voor de eindklant te beperken

18/12/2023 | Artikel

De overvloed aan regels belemmert de noodzakelijke aanpassing van het wettelijk kader aan de sociaaleconomische realiteit. Het heeft een duidelijke impact op de marktdynamiek en genereert vermijdbare kosten voor zowel leveranciers als consumenten.

Vaste contracten toegankelijker maken door een gelijkmatige risicospreiding

18/12/2023 | Artikel

FEBEG en haar leden willen dat consumenten een vaste verbintenis kunnen aangaan voor een vaste contractuele periode, zodat ze kunnen genieten van gunstige contractprijzen.

Pagina's