Nieuws

Hoogtijd om de elektriciteitsfactuur af te slanken - Energiefactuur in België structureel hoger omwille van ODV

29/08/2019 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de studie van de VREG over de openbaredienstverplichtingen (ODV) in Vlaanderen. Deze studie geeft een duidelijk signaal: meer dan ooit is er nood om de elektriciteitsrekening volledig transparant te maken en te zoeken naar manieren om deze af te slanken.

Vragen over de elektriciteitsfactuur: neem in eerste instantie contact op met uw leverancier!

29/07/2019 | Artikel

Test-Aankoop meldde onlangs een toename van klachten met betrekking tot de nauwkeurigheid van de elektriciteitsfacturen.  FEBEG reageert op deze beweringen op basis van feitelijke elementen.

Het overheidsbeleid en de marktdynamiek moeten elkaar versterken om de "energie- en klimaat"-ambities van het Brussels Gewest te verwezenlijken

24/07/2019 | Artikel

De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering toont een mooie ambitie op het vlak van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De FEBEG-leden benadrukken dat de innovatieve diensten van energieproducenten en -leveranciers en een goede samenwerking tussen regionale/lokale overheden en de private sector essentieel zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Eeen meerderheid van de Belgen vindt de digitale meter een goed idee

09/07/2019 | Artikel

1 juli 2019, een mijlpaal voor de evolutie van het energiesysteem in Vlaanderen. De regionale ontplooiing van de digitale meters gaat van start. Uit een recente FEBEG peiling blijkt dat de meerderheid van de Belgen de nieuwe digitale meters een goed idee vindt.

Ingrijpen op de verwarming om de C02 uitstoot door huishoudens in te perken

09/07/2019 | Artikel

De FOD Economie publiceerde onlangs een studie mbt het energieverbruik van de Belgische huishoudens (zonder transport) . Hier lezen we de bevestiging dat de verwarming  het leeuwendeel (74%) van het totale energieverbruik van de gezinnen uitmaakt. Een verschuiving van de energievector voor verwarming (van stookolie naar gas en/of elektriciteit), kan de CO2 uitstoot door de gezinnen snel en ingrijpend beperken. Er bestaan echter structurele remmen op een dergelijke wijziging van energievector...

FEBEG-jaarverslag 2018

09/07/2019 | Artikel

FEBEG publiceerde eind juni haar jaarverslag in de marge van haar jaarlijkse Algemene Vergadering.
Ontdek online de belangrijkste evenementen en dossiers die FEBEG in 2018 behandelde. Blader door de kerncijfers van de federatie en de door ons vertegnwoordigde gas- en elektriciteitssector. 

Pagina's