Nieuws

FEBEG sluit aan bij het Vlaams Werkgevers Platform (VWP)

20/09/2018 | Artikel

VWP heeft o.a. als doel om de belangen van de Vlaamse ondernemingen  zo goed als mogelijk te behartigen door een efficiënte samenwerking tussen de sectoren m.b.t. de thema’s die tot de Vlaamse bevoegdheid behoren.

De hittegolf heeft het gas- en elektriciteitsverbruik beïnvloed

15/09/2018 | Artikel

De gemiddelde temperaturen in juli en augustus 2018 waren respectievelijk 15% en 7% hoger dan in dezelfde maanden in 2017. Volgens voorlopige cijfers van de netbeheerders lijkt de hittegolf een aanzienlijke impact te hebben gehad op het gas- en elektriciteitsverbruik...

Laurent Vander Elst, nieuwe ‘social policy advisor’ bij FEBEG

03/09/2018 | Artikel

FEBEG verwelkomt Laurent Vander Elst in het team van het sociaal departement. Als ‘social policy advisor’ bij FEBEG zal Laurent juridische ondersteuning bieden en de belangen van de FEBEG-leden vertegenwoordigen in de overlegorganen van de elektriciteits- en gassector.

Jaarlijks FEBEG-event 2018: reportages en presentaties

30/07/2018 | Artikel

Op 27 juni bracht FEBEG de fine fleur van de sector en zijn stakeholders bijeen voor haar jaarlijkse event. Meer dan 220 genodigden waren getuige van de presentaties en debatten over de rol die de lokale autoriteiten (in samenwerking met de energiebedrijven) kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. Ontdek de video- en fotoreportages van dit evenement en de presentaties die bij deze gelegenheid werden gegeven.

Capaciteitsmarkt (CRM): een regeringsbeslissing noodzakelijk om investeringen in de energietransitie te stimuleren

20/07/2018 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de beslissing die de Belgische regering vandaag heeft genomen om een ​​marktbreed capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) in België te implementeren. Dit CRM zal de energiemarkt (EOM) aanvullen met een echte capaciteitsmarkt die de beschikbaarheid van voldoende productiecapaciteit, opslag en vraagbeheer zal garanderen en zo de langetermijn bevoorradingszekerheid op vlak van elektriciteit voor ons land te waarborgen.

 

33 miljard US-dollar : een verhelderend cijfer in het ‘National Carbon Price Debate’

16/07/2018 | Artikel

FEBEG is de mening toegedaan dat een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren een nuttig element kan zijn voor de transitie richting een koolstofarme samenleving. Daarvoor moeten er wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn...

Pagina's