Nieuws

FEBEG steunt de oproep van de Koning Boudewijnstichting om meer middelen ter beschikking te stellen aan de OCMW's voor de bestrijding van energiearmoede

16/10/2019 | Artikel

Dit Fonds Gas en Elektriciteit is sinds 2012 bevroren en bevat de werkmiddelen voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen.

Momentopname van het energie- en klimaatbeleid dat op lokaal politiek niveau wordt gevoerd, een jaar na de lokale verkiezingen

14/10/2019 | Artikel

FEBEG vroeg professor Reynaert van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent om de energie- en klimaatinhoud van lokale politieke akkoorden te bestuderen in relatie tot de prioriteiten van de FEBEG-nota.

Vlaams energiebeleid : nu voluit samenwerken tussen overheid en bedrijven aan de effectieve realisatie van het akkoord

02/10/2019 | Artikel

Het Vlaams regeerakkoord schuift een aantal maatregelen naar voren die de transitie moeten versnellen en schuift samenwerking naar voren om de energietransitie te bevorderen. Hierbij sluit FEBEG zich graag aan. Tijd om samen actie te ondernemen.

Komaf maken met de misvattingen inzake elektrische mobiliteit

24/09/2019 | Artikel

Tegen het jaar 2030 moeten 40 miljoen elektrische voertuigen de weg opgestuurd worden opdat Europa zijn klimaatdoelstellingen kan realiseren. Om deze doelstelling te ondersteunen en te benadrukken publiceerde Eurelectric  twee fiches over elektrische mobiliteit in Europa.

Jean-François Waignier, nieuwe 'regulatory manager wholesale electricity markets' bij FEBEG

Jean-François Waignier - regulatory manager wholesale electricity markets - FEBEG
24/09/2019 | Artikel

Als 'regulatory manager wholesale electricity markets' binnen FEBEG zal hij de federatie en haar leden helpen om zich op dit gebied te positioneren. Zijn eerste prioriteit is de opvolging van de implementatie van de capaciteitsmarkt (CRM) in België.

Regeren is plannen: Laten we onverwijld doorgaan met de voorbereiding en implementatie van een capaciteitsmarkt

24/09/2019 | Artikel

FEBEG is van mening dat de invoering van een marktconform en technologieneutraal capaciteitsvergoedingsmechanisme de enige realistische optie is om het structurele capaciteitstekort op een tijdige en kosteneffectieve manier aan te pakken.

Pagina's