Nieuws

Ingrijpen op de verwarming om de C02 uitstoot door huishoudens in te perken

09/07/2019 | Artikel

De FOD Economie publiceerde onlangs een studie mbt het energieverbruik van de Belgische huishoudens (zonder transport) . Hier lezen we de bevestiging dat de verwarming  het leeuwendeel (74%) van het totale energieverbruik van de gezinnen uitmaakt. Een verschuiving van de energievector voor verwarming (van stookolie naar gas en/of elektriciteit), kan de CO2 uitstoot door de gezinnen snel en ingrijpend beperken. Er bestaan echter structurele remmen op een dergelijke wijziging van energievector...

FEBEG-jaarverslag 2018

09/07/2019 | Artikel

FEBEG publiceerde eind juni haar jaarverslag in de marge van haar jaarlijkse Algemene Vergadering.
Ontdek online de belangrijkste evenementen en dossiers die FEBEG in 2018 behandelde. Blader door de kerncijfers van de federatie en de door ons vertegnwoordigde gas- en elektriciteitssector. 

Bevoorradingszekerheid waarborgen : een topprioriteit

28/06/2019 | Persbericht

De nieuwe studie van Elia over de toereikenheid- en flexibiliteitsbehoeftes bevestigt en versterkt de conclusies van de vorige studie. Het probleem van de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn is nooit verdwenen. Integendeel, de problematiek neemt net toe. Nieuw in de studie is dat ook de periode voor 2025 kritiek is. FEBEG vraagt dat de Federale Overheid, de CREG en Elia alles in het werk stellen om de (CRM) capaciteitsmarkt zo snel mogelijk operationeel te maken. 

FEBEG jaarevent 2019 - Foto's & Aftermovie

FEBEG Year Event 2019 debate
26/06/2019 | Artikel

Op woensdag 26/06/2019 bracht FEBEG de fine fleur van de energiesector samen ter gelegenheid van het jaarevent : 'Energietransitie: een breed maatschappelijk project voor de 21e eeuw!' Herbeleef het event met de online foto’s en de aftermovie.

Meer windenergie? Vlaanderen zal er wel bij varen! (opiniestuk)

15/06/2019 | Artikel

Meer wind in de zeilen voor windenergie in Vlaanderen. Dat is het gemeenschappelijke pleidooi van FEBEG, VWEA en Ode in een opiniestuk gepubliceerd door VRT ter gelegenheid van de Global Wind Day (15 Juni).

Het belang van gas voor een betaalbare energietransitie

10/05/2019 | Artikel

In zijn memorandum onderstreept FEBEG het belang van gas voor een betaalbare energietransitie, de noodzaak om de uitstekende Belgische gasinfrastructuur als hefboom te gebruiken en het vergroeningspotentieel van gas, zuiverste van alle fossiele brandstoffen, en dit via hernieuwbaar gas.

Pagina's