Nieuws

De beslissing van het Parlement over de CRM-financiering maakt de weg vrij voor investeringen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

01/07/2020 | Persbericht

De beslissing van de commissie Energie van het parlement over de financiering van de CRM (Capacity Remuneration Market) neemt het laatste obstakel weg voor het goedkeuringsproces van het Belgische CRM-mechanisme door de Europese mededingingsautoriteiten. Dit is uitstekend nieuws voor de bevoorradingszekerheid op middellange tot lange termijn van ons land.

Nieuwe ‘Internal Rate of Return’ (IRR) verlaging heeft potentieel gevolgen voor investeringszekerheid en hernieuwbare energiedoelstellingen

26/06/2020 | Artikel

Met deze hervorming dreigen investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling niet gerealiseerd te worden of vertraging op te lopen. Dit heeft dan weer een potentiele impact op de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie.

Gas heeft een sleutelrol in de elektriciteitsproductie van vandaag en morgen

26/06/2020 | Artikel

Dankzij hun flexibiliteit, hun stuurbaarheid, hun mogelijkheid om te schakelen naar piekproductie-eenheden en gebruik kunnen maken van low carbon en hernieuwbare gassen, zijn moderne STEG-gascentrales belangrijke troeven om een betaalbare energietransitie in België te realiseren.

De complementaire rol van gas in de energietransitie

26/06/2020 | Artikel

Als we vandaag spreken over hernieuwbare energie denken we vaak automatisch aan hernieuwbare elektriciteit, maar FEBEG is ervan overtuigd dat ook hernieuwbaar gas en koolstofneutraal gas een cruciale en complementaire rol gaan spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij.

Jaarverslag 2019 van FEBEG

17/06/2020 | Artikel

FEBEG heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering van 17 juni 2020.

Het analyseert de Belgische gas- en elektriciteitssector in al zijn dimensies: productie, toelevering, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2019, gedetailleerde en beknopte statistieken, enz....

FEBEG Webinar - 'Sociaal tarief voor gas en elektriciteit : Een systeem voor herziening vatbaar om de positieve aspecten ervan te behouden'

18/05/2020 | Artikel

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is veruit de belangrijkste sociale maatregel in de elektriciteits- en aardgasmarkt.
De vraag om het recht op het sociaal tarief verder uit te breiden is plots heel actueel. Recent werden twee wetsvoorstellen in de Kamer ingediend. Op 18 mei 2020, organiseerde FEBEG een Webinar over dit thema. Herbekijk dit Webinar of ontdek de presentaties gegeven ter deze gelegenheid...

Pagina's