Nieuws

FEBEG bevestigt het engagement genomen via het consumentenakkoord en vraagt snel om overleg met de minister

03/07/2020 | Persbericht

De leden van FEBEG stellen alles in het werk om de inhoud van het consumentenakkoord te respecteren. Dat akkoord hebben zij op vrijwillige basis ondertekend. In de pers is informatie verschenen over een rapport van de Economische Inspectie in dit verband, waarover Febeg nog niet geïnformeerd werd. We zijn verrast over de geformuleerde kritiek omdat de naleving van het consumentenakkoord essentieel is voor de gas- en elektriciteitsleveranciers. De sector wacht op gedetailleerde informatie om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de dienstverlening verder kan worden verbeterd.

De beslissing van het Parlement over de CRM-financiering maakt de weg vrij voor investeringen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

01/07/2020 | Persbericht

De beslissing van de commissie Energie van het parlement over de financiering van de CRM (Capacity Remuneration Market) neemt het laatste obstakel weg voor het goedkeuringsproces van het Belgische CRM-mechanisme door de Europese mededingingsautoriteiten. Dit is uitstekend nieuws voor de bevoorradingszekerheid op middellange tot lange termijn van ons land.

Nieuwe ‘Internal Rate of Return’ (IRR) verlaging heeft potentieel gevolgen voor investeringszekerheid en hernieuwbare energiedoelstellingen

26/06/2020 | Artikel

Met deze hervorming dreigen investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling niet gerealiseerd te worden of vertraging op te lopen. Dit heeft dan weer een potentiele impact op de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie.

Gas heeft een sleutelrol in de elektriciteitsproductie van vandaag en morgen

26/06/2020 | Artikel

Dankzij hun flexibiliteit, hun stuurbaarheid, hun mogelijkheid om te schakelen naar piekproductie-eenheden en gebruik kunnen maken van low carbon en hernieuwbare gassen, zijn moderne STEG-gascentrales belangrijke troeven om een betaalbare energietransitie in België te realiseren.

De complementaire rol van gas in de energietransitie

26/06/2020 | Artikel

Als we vandaag spreken over hernieuwbare energie denken we vaak automatisch aan hernieuwbare elektriciteit, maar FEBEG is ervan overtuigd dat ook hernieuwbaar gas en koolstofneutraal gas een cruciale en complementaire rol gaan spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij.

Jaarverslag 2019 van FEBEG

17/06/2020 | Artikel

FEBEG heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering van 17 juni 2020.

Het analyseert de Belgische gas- en elektriciteitssector in al zijn dimensies: productie, toelevering, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2019, gedetailleerde en beknopte statistieken, enz....

Pagina's