Nieuws

Zeven federaties richten samenwerkingsplatform voor duurzamer vervoer op

08/01/2020 | Artikel

Zeven grote Belgische federaties gaan intensiever samenwerken om kennis over schone technologieën voor vervoer uit te wisselen en om het gebruik ervan bij particulieren, bedrijven en overheden te vergemakkelijken.

Het nieuwe samenwerkingsplatform krijgt de naam Low Emission Mobility Platform (LEMP).

Het wetvoorstel om meer respijt te geven aan klanten met een betalingsachterstand komt de meest kwetsbare klant niet ten goede

09/12/2019 | Artikel

FEBEG deelt de bekommernissen om de zwakste consumenten te beschermen en structurele betalingsmoeilijkheden te voorkomen. Hoewel intentioneel goed bedoeld, vrezen wij er voor dat dit wetsvoorstel zijn doel voorbijschiet.

Verlaging steun groene stroom en WKK: in dialoog het regeerakkoord uitvoeren

25/10/2019 | Persbericht

"Vertrouwen gaat weg te paard en komt te voet terug".  FEBEG nodigt de Vlaamse regering uit om samen te onderzoeken hoe we zo kosten-efficiënt mogelijk de doelstellingen van het regeerakkoord op vlak van hernieuwbare energie kunnen realiseren. 

Dynamische Belgische energiemarkt. Gediversifieerd aanbod op vraag van de klanten.

24/10/2019 | Artikel

De prijs is niet de enige dimensie waarop klanten hun gas- of elektriciteitsleverancier kiezen. In België beschikt de klant over een grote bescherming en flexibiliteit om van product of leverancier te veranderen.

FEBEG steunt de oproep van de Koning Boudewijnstichting om meer middelen ter beschikking te stellen aan de OCMW's voor de bestrijding van energiearmoede

16/10/2019 | Artikel

Dit Fonds Gas en Elektriciteit is sinds 2012 bevroren en bevat de werkmiddelen voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen.

Momentopname van het energie- en klimaatbeleid dat op lokaal politiek niveau wordt gevoerd, een jaar na de lokale verkiezingen

14/10/2019 | Artikel

FEBEG vroeg professor Reynaert van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent om de energie- en klimaatinhoud van lokale politieke akkoorden te bestuderen in relatie tot de prioriteiten van de FEBEG-nota.

Pagina's