Nieuws

Afschaffing verbrekingsvergoeding: goed of slecht voor de consument?

08/11/2021 | Artikel

Voor particulieren werd het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding verboden sinds 2012. Ook voor KMO's werd de verbrekingsvergoeding dit jaar afgeschaft. De redenering was dat daardoor klanten makkelijker en zonder drempel van leverancier kunnen veranderen. Maar, is het afschaffen van die verbrekingsvergoeding wel een goed idee? Dit artikel van Kris Voorspools, Energy Market Expert at 70GigaWatt Consulting, graaft wat dieper naar mogelijke negatieve neveneffecten van het afschaffen van de verbrekingsvergoeding.

Lancering op 1 november van een nieuw dataplatform in de energiesector: een belangrijke hefboom in de energietransitie

29/10/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de lancering op 1 november van het nieuwe gecentraliseerde platform voor gegevensuitwisseling op de elektriciteits- en gasmarkt. Dit fundamentele instrument faciliteert de energietransitie en de nieuwe marktprocessen die daarmee gepaard gaan. Het nieuwe systeem verhoogt de kwaliteit van de interactie met de klanten en maakt het mogelijk hen innovatieve diensten aan te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de energietransitie.

FEBEG partner van Mee Met de Stroom.be

19/10/2021 | Artikel

#ElkeZetTelt van elke partner in de energietransitie: burger, overheid, alle sectoren. Daarom is FEBEG partner van de campagne MeeMetDeStroom.be. De energieleveranciers, leden van FEBEG, spelen een cruciale rol in het begeleiden van hun klanten door de energietransitie.

Energieprijzen: van een crisis een kans maken

07/10/2021 | Artikel

De sterke stijging van de gasprijzen op de internationale markten en de daaruit voortvloeiende stijging van de elektriciteitsprijzen zetten afnemers, leveranciers en politici onder druk. Hoe reageren? Afstand nemen om niet onder druk te reageren; ons verbruik en de factuur structureel verlagen; van de energiefactuur een échte energiefactuur maken!

De energieprijs: ook een crisis voor de leveranciers

07/10/2021 | Artikel

De prijsstijging op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit heeft zware gevolgen voor de burgers, de ondernemingen maar ook voor de energieleveranciers in België en Europa.

Correcte, snelle en transparante vergunningsprocedures van fundamenteel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en de energietransitie te faciliteren

26/07/2021 | Persbericht

FEBEG is bezorgd over de complexe en zeer moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die onder een CRM-regime kunnen worden gebouwd. Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader en een correcte, coherente toepassing hiervan door de diverse overheden. 

Pagina's