Nieuws

Nieuw dataplatform in de energiesector: een belangrijke hefboom in de energietransitie

10/09/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de lancering op 1 november van het nieuwe gecentraliseerde platform voor gegevensuitwisseling voor de elektriciteits- en gasmarkt, een fundamenteel instrument om de energietransitie en de nieuwe marktprocessen die daarmee gepaard gaan, te faciliteren. Het nieuwe systeem zal de kwaliteit van de interactie met de klanten verhogen en maakt het mogelijk hen innovatieve diensten aan te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de energietransitie.

Correcte, snelle en transparante vergunningsprocedures van fundamenteel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en de energietransitie te faciliteren

26/07/2021 | Persbericht

FEBEG is bezorgd over de complexe en zeer moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die onder een CRM-regime kunnen worden gebouwd. Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader en een correcte, coherente toepassing hiervan door de diverse overheden. 

Positief investeringsklimaat voor nieuwe elektriciteitsproductieeenheden noodzakelijk

24/07/2021 | Persbericht

Voor FEBEG is het van cruciaal belang dat een positief investeringsklimaat gecreëerd wordt zodat er voldoende capaciteit deelneemt aan de CRM-veiling met als doelstelling om op elk moment betrouwbare capaciteit tegen een zo laag mogelijk kost voor de samenleving te kunnen verwezenlijken.

FEBEG jaarevent 2021: foto's en aftermovie

21/06/2021 | Artikel

Op 18/6/2021 bracht FEBEG politieke leiders en leidinggevenden uit het bedrijfsleven samen om hun visie op digitalisering uiteen te zetten.

FEBEG kiest Grégoire Dallemagne als nieuwe voorzitter

18/06/2021 | Persbericht

De raad van bestuur van FEBEG  heeft Grégoire Dallemagne tot nieuwe voorzitter gekozen voor een termijn van drie jaar.

Grégoire Dallemagne, tevens CEO van Luminus, volgt Philippe Van Troeye op, voormalig CEO van Engie Benelux en nu CEO van Tractebel, die het einde van zijn mandaat heeft bereikt. Grégoire Dallemagne kent FEBEG goed. Hij was al eerder, tussen 2015 en 2018, voorzitter van FEBEG. 

‘Corona-charter’: Energieleveranciers in actie om hun klanten te ondersteunen tijdens de coronacrisis

29/05/2021 | Persbericht

Tijdens de coronacrisis hebben de elektriciteits- en gasleveranciers alles in het werk gesteld om hun klanten te steunen en hen door deze kritieke periode heen te helpen door zich flexibel op te stellen en passende betalingsvoorwaarden toe te staan.
Op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (samen met collega’s vicepremier Yves Dermagne en Staatssecretaris Eva De Bleeker) verbinden de energieleveranciers die het "Corona-Charter" hebben ondertekend, zich ertoe dit beleid voort te zetten tijdens de herstelperiode.

Pagina's