Nieuws

De deur-aan-deurverkoop in de energiesector bevordert de concurrentie en de liquiditeit van de markt

23/02/2022 | Artikel

De deur-aan-deurverkoop in de energiesector krijgt momenteel kritiek, dit op achtergrond van de stijgende energieprijzen. Elke klacht hierover is er één teveel. De leveranciers streven naar een verder verbetering van de kwaliteit en de ethische procedure van dit verkoopkanaal. Dit legitieme verkoopkanaal is wel degelijk waardevol want het bevordert de communicatie met de klant, de marktconcurrentie en draagt zo bij een dynamisch energiemarkt.

Betaalfaciliteiten voor gas- en elektriciteitsverbruikers

16/02/2022 | Artikel

Een balans per 15 december 2021 van de betalingsfaciliteiten die in het kader van de Coronaviruscrisis (en het daaropvolgende economisch herstel) zijn toegekend, maar ook een eerste analyse van de ontwikkeling van de situatie ten aanzien van de aanzienlijke stijging van de energieprijzen op de internationale groothandelsmarkten en de geleidelijke vertaling daarvan in de detailhandelsprijzen voor energie.

Analyse van de rentabiliteit van gasgestookte centrales door de CREG beperkt zich tot de operationele kosten

08/02/2022 | Artikel

Het gebruik van een partieel, micro-economische redenering op basis van gedeeltelijke en onjuiste veronderstellingen om te beweren dat gascentrales over het algemeen superwinsten maken, strookt niet met de realiteit van deze langetermijninvesteringen en het belang ervan voor de bevoorradingszekerheid van het land.

FEBEG is partner van de regering om de maatregelen uit te voeren die de energiefactuur verlagen. De termijn en modaliteiten van de implementatie blijven onzeker

01/02/2022 | Persbericht

FEBEG verwelkomt het akkoord dat binnen de regering is bereikt om financiële bijstand te verlenen aan consumenten die worden getroffen door de stijging van de energieprijzen op de internationale markten.

FEBEG en haar leden zullen alles in het werk stellen om de regering te helpen de besliste maatregelen op operationeel niveau uit te voeren, zoals zij reeds doen voor het sociaal tarief en de betaling van het bedrag van 80,00 € (eerder beslist) aan de begunstigden van het sociaal tarief. Het tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen blijft echter te kort.

BTW-verlaging energiefacturen vergt tijd om chaos in de markt te vermijden

26/01/2022 | Persbericht

Energiefactuur verlichting: FEBEG is partner van de regering en vraagt juridisch sluitende criteria en voldoende tijd om de regeringsbeslissingen uit te voeren. Invoering van een BTW-verlaging of enige andere maatregel op 1 februari is technisch en praktisch onmogelijk.

Energiesector en regeringen nemen het heft in handen om het effect van ongekende energieprijsstijgingen op de consument te milderen

20/01/2022 | Artikel

De stijgende prijzen op de groothandelsmarkten voor energie hebben een grote impact op de koopkracht van de Belgen. De energieleveranciers doen hun best om hun klanten te adviseren en te begeleiden naar oplossingen. Ook de overheid zit niet stil en werkt aan initiatieven om de impact op de consument te verzachten.

Pagina's