Nieuws

Sociale programmatie : ondertekening van de sectorale overeenkomst 2021-22

02/12/2021 | Artikel

De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsbedrijven – ondertekenden op 2 december 2021 de collectieve overeenkomsten ter uitvoering van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie. De overeenkomst betreft de periode 2021-2022 en geldt voor alle bedrijven in deze sector.

 

De Belgische energiestrategie op lange termijn vereist de studie van verschillende scenario’s en een breed maatschappelijk debat

24/11/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de publicatie van de studie "Roadmap to net zero" van Elia, die een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 als doel heeft. Elk initiatief dat een diepgaand klimaatdebat kan inspireren, is positief. Volgens FEBEG kunnen de scenario's van Elia interessant en nuttig zijn in het debat, maar ze moeten nog worden vergeleken met andere bestaande of toekomstige scenario's.

Afschaffing verbrekingsvergoeding: goed of slecht voor de consument?

08/11/2021 | Artikel

Voor particulieren werd het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding verboden sinds 2012. Ook voor KMO's werd de verbrekingsvergoeding dit jaar afgeschaft. De redenering was dat daardoor klanten makkelijker en zonder drempel van leverancier kunnen veranderen. Maar, is het afschaffen van die verbrekingsvergoeding wel een goed idee? Dit artikel van Kris Voorspools, Energy Market Expert at 70GigaWatt Consulting, graaft wat dieper naar mogelijke negatieve neveneffecten van het afschaffen van de verbrekingsvergoeding.

Lancering op 1 november van een nieuw dataplatform in de energiesector: een belangrijke hefboom in de energietransitie

29/10/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de lancering op 1 november van het nieuwe gecentraliseerde platform voor gegevensuitwisseling op de elektriciteits- en gasmarkt. Dit fundamentele instrument faciliteert de energietransitie en de nieuwe marktprocessen die daarmee gepaard gaan. Het nieuwe systeem verhoogt de kwaliteit van de interactie met de klanten en maakt het mogelijk hen innovatieve diensten aan te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de energietransitie.

FEBEG partner van Mee Met de Stroom.be

19/10/2021 | Artikel

#ElkeZetTelt van elke partner in de energietransitie: burger, overheid, alle sectoren. Daarom is FEBEG partner van de campagne MeeMetDeStroom.be. De energieleveranciers, leden van FEBEG, spelen een cruciale rol in het begeleiden van hun klanten door de energietransitie.

Energieprijzen: van een crisis een kans maken

07/10/2021 | Artikel

De sterke stijging van de gasprijzen op de internationale markten en de daaruit voortvloeiende stijging van de elektriciteitsprijzen zetten afnemers, leveranciers en politici onder druk. Hoe reageren? Afstand nemen om niet onder druk te reageren; ons verbruik en de factuur structureel verlagen; van de energiefactuur een échte energiefactuur maken!

Pagina's