Nieuws

Energieproducenten en -leveranciers klaar om de uitdaging van de aangekondigde vergroening van het Belgische wagenpark aan te gaan

18/05/2021 | Artikel

Het akkoord over de belasting van bedrijfswagens is een beslissende stap in de richting van de vergroening van het wagenpark in België. FEBEG en haar leden zijn klaar om de uitdaging aan te gaan op het gebied van stroomlevering en de plaatsing van oplaadpunten in zowel openbare als privéruimte.

Ombudsman energie (2020) - Leveranciers hebben aandacht voor hun klanten tijdens Coronacrisis

05/05/2021 | Artikel

De Ombudsdienst voor Energie heeft zopas zijn activiteitenverslag voor 2020 gepubliceerd. FEBEG en haar leden zijn tevreden over de daling met ongeveer 6% van het aantal klachten (ten opzichte van 2019), en dit in een bijzonder complex jaar op het vlak van klantenservice, gezien de Coronacrisis.

Versnelling richting koolstofarme mobiliteit

22/04/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de beslissing om de installatie van elektrische oplaadstations, zowel thuis als in bedrijven, fiscaal te ondersteunen. De doeltreffendheid van deze maatregelen zal moeten worden geëvalueerd in het licht van de effecten ervan, d.w.z. het elektrificatiepercentage van het wagenpark in België. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze oplaadinfrastructuur zijn van cruciaal belang voor automobilisten om over te schakelen op elektromobiliteit.

Stikstofarrest mag vergunningsproces CRM-centrales niet vertragen

07/04/2021 | Artikel

Het is van belang een gezond evenwicht te vinden tussen natuurbescherming enerzijds en een rechtszeker vergunningskader anderzijds. Een pragmatische benadering is nodig om het investeringskader niet uit te hollen.

CRM: De nog te nemen beslissingen zullen van cruciaal belang zijn voor de succesvolle implementatie van de capaciteitsmarkt in België en de bevoorradingszekerheid

02/03/2021 | Persbericht

Het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) moet zo spoedig mogelijk geconcretiseerd worden zodat de eerste capaciteitsveiling in het najaar van 2021 kan worden gehouden. Wij bevinden ons op een keerpunt waar veel technische parameters nog door de overheid moeten worden vastgesteld. Zij zijn van cruciaal belang om een stabiel en adequaat investeringskader te creëren waarmee de capaciteit kan worden aangetrokken die nodig is om de bevoorradingszekerheid in de periode 2025-2050 veilig te stellen in ons land.

Teruglevercontracten voor elektriciteit: leveranciers bieden marktconforme contracten

17/02/2021 | Artikel

Waarom kan een leverancier minder bieden dan de prijs van de stroom die afgenomen wordt. Een groot deel van de verklaring zit in de elektriciteitsfactuur zelf. Een analyse van het jaar 2020 objectiveert verder de prijs die door de leveranciers betaald wordt. Als referentie het geproduceerde vermogen van de PV-installaties in België genomen  en de Belpex spotprijs.

Pagina's