Nieuws

De werking van de Brusselse residentiële markt is dringend aan verbetering toe

15/11/2018 | Artikel

De verbetering van de marktwerking in het Brussels Gewest vereist een algemene hervorming van de sociale beschermingsprocedure, met inbegrip van een herziening van de procedure in het vredegerecht. De aard en de duur van deze procedure leidt tot een snelle toename van de schuldenlast van de consument en aanzienlijke gerechtskosten.

Ontwerpdecreet ‘digitale meters’: hoorzitting van FEBEG in het Vlaams Parlement

12/11/2018 | Artikel

FEBEG werd onlangs gehoord door de Energiecommissie van het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet ‘digitale meters’.
FEBEG vindt de implementatie van digitale meters fundamenteel om de energietransitie te vergemakkelijken.

Beter leesbare energiefactuur: een stap in de goede richting

19/10/2018 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de intentieverklaring van de federale en regionale ministers om de energiefacturen van de consumenten te vereenvoudigen. FEBEG dringt al jaren aan op een vereenvoudiging van de factuur, maar stoot hierbij op de meer dan 100 verplichte vermeldingen. FEBEG moedigt de ministers aan om nog verder te gaan en gezamenlijk het initiatief te nemen om de factuur niet alleen te vereenvoudigen, maar ook effectief te verlagen.

Gezamenlijke internationale oproep om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

11/10/2018 | Artikel

De energie federaties van de CWE zone lanceren een oproep om de Europese klimaatdoelstelling te bereiken en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De federaties zijn van oordeel dat bevoorradingszekerheid enkel kan gewaarborgd worden door de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd Europese elektriciteitsmarkt die geschikt is voor de energie transitie en door een nauwe samenwerking tussen de buurlanden.

Energie- en klimaatplan: laten we de rol van gas in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem niet onderschatten

03/10/2018 | Artikel

FEBEG, dat zowel in de elektriciteits- als in de gassector vertegenwoordigt is, is tevreden over de toegenomen elektrificatieprojecten in deze plannen en pleit tevens voor dat de gas optie toegankelijk blijft. Gas maakt deel uit van de oplossing. Gas is een moderne energiedrager vertelt Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG.

FEBEG sluit aan bij het Vlaams Werkgevers Platform (VWP)

20/09/2018 | Artikel

VWP heeft o.a. als doel om de belangen van de Vlaamse ondernemingen  zo goed als mogelijk te behartigen door een efficiënte samenwerking tussen de sectoren m.b.t. de thema’s die tot de Vlaamse bevoegdheid behoren.

Pagina's