Nieuws

Uitwerking van het energiepact: FEBEG roept de betrokken overheden op om gezamenlijk een onderbouwde en becijferde impactanalyse uit te werken

13/12/2017 | Persbericht

De leden van FEBEG bevestigen bereid te zijn om te investeren in een versnelde energietransitie in België. Een realistisch energiepact gebaseerd op objectieve becijferde en voor de maatschappij transparante maatregelen vormt de beste basis voor een actief investeringsbeleid in onze energietoekomst.

Rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij: Energiesector vermindert uitstoot fors

12/12/2017 | Artikel

Globaal genomen is er in de periode 2000-2016 een dalingen van de lozing van luchtverontreinigende stoffen waar te nemen. De positieve impact die de energiesector heeft op die resultaten is daarbij opvallend. Temeer omdat de impact van de gezinnen en vooral de mobiliteit toeneemt.

Virtualys : eerste virtuele gas interconnectiepunt in Noordwest-Europa

Picture copyright - Fluxys
06/12/2017 | Artikel

FEBEG verwelkomt de creatie van Virtualys, het nieuwe virtuele interconnectiepunt tussen de Belgische en de Franse markt. Het zal de handel van gascapaciteiten tussen de twee landen vergemakkelijken.

Toonaangevende bedrijven in de elektriciteitssector zetten zich in om de transitie naar propere energie te versnellen

05/12/2017 | Artikel

Onder de vlag van Eurelectric hebben de nationale federaties (waaronder FEBEG) en de bedrijfsleiders van de grote elektriciteitsondernemingen van het continent, begin december 2017, een akkoord bereikt over een verklaring met een gemeenschappelijke visie waarin de sector zich engageert om de propere energietransitie te versnellen.

FEBEG juicht het Clean Mobility Package toe

Clean mobility package - copyright European Commission
01/12/2017 | Artikel

De transportsector, die een grote producent van broeikasgassen is moet net als andere sectoren een bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van de Europese en Belgische economie. Onze elektriciteits- en gassector neemt zijn verantwoordelijkheid op en grijpt deze kansen aan.

Afschakelen van klanten om de bevoorradingszekerheid te verbeteren?

Picture copyright Elia
01/12/2017 | Artikel

Klanten afschakelen om de markt beter te doen werken? Een maatregel met zo’n grote sociale en economische impact verdient een grondig maatschappelijk debat.

Pagina's