Nieuws

Kristof Schreurs, nieuwe adviseur ‘power generations & environmental policy’ bij FEBEG

30/11/2017 | Artikel

In de hoedanigheid van adviseur power generations & environmental policy voor FEBEG, helpt hij de federatie en de haar leden zich positioneren in eerder genoemde domeinen, voornamelijk op het Vlaams, maar eveneens op het Federaal niveau.

De bevoorradingszekerheidsstudie van Elia bevestigt de analyse van FEBEG: het is dringend om alle noodzakelijke maatregelen te nemen

15/11/2017 | Persbericht

FEBEG reageert positief op de studie die vandaag gepubliceerd werd door de transportnetbeheerder Elia.  Deze studie bevat zeer veel gegevens en accurate analyses en  is een belangrijk hulpmiddel om het debat over het Belgische energiepact dat momenteel wordt opgesteld te voeden en te objectiveren.

Conversie van arm naar rijk gas – Gezamenlijke infosessie Synergrid/FEBEG

01/11/2017 | Artikel

De netbeheerders en leveranciers hebben bemiddelaars nodig om groepen te sensibiliseren die moeilijker te mobiliseren zijn (syndici, kansarme personen, eigenaars-verhuurders, enz.).

Veelzeggende cijfers uit de verslagen van Europese en Belgische regulatoren : markt speelt voluit in België

26/10/2017 | Artikel

Op basis van deze cijfers is het voor FEBEG duidelijk dat de markt voluit speelt in ons land: de vastgestelde daling van de prijzen van de energiecomponenten is voornamelijk te wijten aan een zéér hoog concurrentieniveau op de Belgische markt en aan een goede correlatie tussen enerzijds de daling van de prijzen op de grootmarkten en anderzijds de detailprijzen van de energiecomponent.

Goede marktwerking basis voor competitieve energieprijzen

17/10/2017 | Artikel

Voor FEBEG is het vangnetmechanisme wel degelijk marktverstorend en is de positieve evolutie van de energieprijzen te danken aan de sterke concurrentie en aan dalende groothandelsprijzen tijdens de laatste jaren. Het vangnetmechanisme wordt dan ook best gestopt.

Energiepact: laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden!

Night Lights benelux Belgium - Nasa
27/09/2017 | Artikel

Het debat en overleg over het Belgische Interfederale Energiepact zijn tot de kern van de zaak gekomen. Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt en een ambitie geformuleerd : laten we opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit worden! ...

Pagina's