Nieuws

Samen bouwen aan onze energietoekomst door de invoering van digitale meters

18/05/2017 | Artikel

De digitale meter zal de verbruikers meer betrekken bij het energiesysteem omdat nieuwe producten en diensten op maat van de klanten kunnen ontwikkeld worden. FEBEG ondersteunt dit proces om zo samen te bouwen aan het slimme energiesysteem van de toekomst

Een ‘Clean Energy Package’ voor alle Europeanen

05/05/2017 | Artikel

Het Clean Energy Package zal de komende maanden besproken en geamendeerd worden. FEBEG heeft, om het debat te voeden, alvast de voorstellen van de Europese Commissie geanalyseerd, gesynthetiseerd en becommentarieerd...

Noodzakelijke investeringen voor de energietransitie promoten

05/05/2017 | Artikel

Een recente studie van het Federaal Planbureau benadrukt de hoge nood aan investeringen in het elektriciteitssysteem tegen 2027. (11 tot 32 miljard euro). Een uitdaging van formaat en dit op 10 jaar! In een energiecontext is dat tegen mórgen!...

Verhoogde kwaliteit voor de deur-aan-deur verkoop

24/04/2017 | Artikel

FEBEG is tevreden over de ondertekening van een kwaliteitscharter door de deur-aan-deurverkooppartners. De energieleveranciers investeren reeds lang in opleiding van en controle op de deur-aan-deur verkoopspartners...

Toepassing van de btw-verlaging op elektriciteit: leveranciers staan recht in hun schoenen

20/04/2017 | Artikel

Twee jaar nadat de eerste aantijgingen verspreid werden over mogelijk fraude door de leveranciers in het kader van de btw-verlaging, is het duidelijk dat deze volledig ongegrond waren...

Pagina's