Nieuws

Is de flexibiliteitsmarkt reguleren een goed idee?

07/07/2016 | Artikel

FEBEG vraagt zich af of wel voldoende is aangetoond dat de baten voor de eindafnemers als gevolg van deze regulering opwegen tegen de risico’s en nadelen van deze marktverstoring...

FEBEG - VWEA seminarie: 'Steunsystemen voor hernieuwbare energie op basis van tendering' (focus wind)

23/06/2016 | Artikel

Met dit seminarie, met focus op onshore wind, trachtten FEBEG en VWEA de ervaringen van ontwikkelaars met (vormen van) tendering in het buitenland te delen en de kennis over tendering en de staatsteunregels hierrond te verhogen...

Jaarlijks FEBEG evenement 2016 over decarbonisatie van de economie

02/06/2016 | Artikel

Op 1 juni 2016 heeft FEBEG, in aansluiting op haar Algemene Vergadering, haar jaarlijks evenement georganiseerd met als titel: 'The energy transition in Belgium: Aiming for a low carbon society'

Pagina's