Nieuws

Naar een evenwichtiger model: de onderbelichte kosten van energiedelen in België

15/05/2024 | Artikel

Een recente analyse en nota van FEBEG benadrukt dat energiedelen niet noodzakelijkerwijs de totale kosten van het energiesysteem verlaagt. Integendeel, het brengt extra complexiteit en kosten met zich mee voor verschillende partijen, waaronder energieleveranciers.

Wind heeft nood aan investeringszekerheid

08/05/2024 | Artikel

Indien de overheid als doelstelling heeft om wind op land verder te blijven ontwikkelen, blijft er een mechanisme nodig is dat het prijs- en investeringsrisico dekt, en de marktinkomsten aanvult indien deze onvoldoende blijken

Jaarverslag van de ombudsman: grote vooruitgang in de bereikbaarheid van energieleveranciers

19/04/2024 | Artikel

Het aantal ontvankelijke klachten over de moeilijke bereikbaarheid van de leveranciers is gedaald tegenover 2022, het jaar van energieprijzencrisis. 30% van de klachten in 2023 gaan over vertragingen in de facturatie. 

Van kosten naar kansen: de talrijke voordelen van een versnelde overgang naar digitale meters

18/04/2024 | Artikel

De kosten-baten analyse van de VREG benadrukt niet alleen de economische voordelen, maar ook het maatschappelijk belang van een doorgedreven uitrol van digitale meters. Door te investeren in digitalisatie kunnen we niet alleen de maatschappelijke kosten verlagen, maar ook de waarde voor de eindklanten vergroten. 

Het potentieel van biomethaan

17/04/2024 | Artikel

De energietransitie in België zal alleen slagen als we ook het potentieel van groene moleculen (koolstofvrij waterstof, biomethaan, enz.) benutten. Ze zijn nuttig voor bepaalde industriële processen, maar mogelijks ook voor het koolstofvrij maken van de elektriciteitsproductie en voor energieopslag op middellange en lange termijn (seizoensgebonden).

Vitale steun voor de bevooradingszekerheid: De toekomst van bestaande regelbare energiecentrales veiligstellen

19/03/2024 | Artikel

Het verzekeren van de langetermijntoekomst van bestaande regelbare elektriciteitscentrales is een cruciale pijler om de betrouwbaarheid en robuustheid van onze elektriciteitsbevoorrading in de komende jaren in stand te houden. Het is echter absoluut noodzakelijk dat deze centrales toegang krijgen tot een contractduur gaande tot 8 jaar en niet onderworpen worden aan een tussentijds prijsplafond (IPC).

Pagina's