Persbericht

‘Corona-charter’: Energieleveranciers in actie om hun klanten te ondersteunen tijdens de coronacrisis

29/05/2021

De coronacrisis heeft België in 2020-2021 hard getroffen. Sinds het begin van deze crisis hebben de elektriciteits- en gasleveranciers alles in het werk gesteld om hun klanten te steunen en hen door deze kritieke periode heen te helpen door zich flexibel op te stellen en passende betalingsvoorwaarden toe te staan.
Op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten (samen met collega’s vicepremier Pierre-Yves Dermagne en Staatssecretaris Eva De Bleeker) verbinden de energieleveranciers die het "Corona-Charter" hebben ondertekend, zich ertoe dit beleid voort te zetten tijdens de herstelperiode.

Vanaf de eerste ‘lockdown’ in maart 2020 en gedurende de hele gezondheidscrisis hebben vele financieel getroffen klanten hun leverancier gevraagd hun voorschotten te verminderen of om uitstel van betaling of betalingsplannen verzocht.

Enkele cijfers opgesteld door FEBEG (*):

  • In totaal werden ongeveer 628.000 betalingsregelingen of uitstel van betaling (*) toegestaan voor een bedrag van 369 miljoen euro (SOHO + residentiële klanten).
  • Voorschotten werden verlaagd voor 1,3 miljoen klanten (SOHO en residentieel)

(*) Geaggregeerde cijfers voor de periode 15/02/2020 tot 15/03/2021

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG (Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven): " Sinds het begin van de coronacrisis heeft onze 'essentiële' gas- en elektriciteitssector gezorgd voor de continuïteit van de energiebevoorrading en heeft hij ook zijn door de crisis getroffen klanten, particulieren en professionals, gesteund door verschillende betalingsplannen en uitstel van betaling toe te staan en door voorschotten automatisch te verlagen. Met dit charter verbinden onze ondertekenende leden zich ertoe deze flexibele en op maat gesneden aanpak ten minste tot het einde van het lopende jaar voort te zetten. "

Download hier het Corona-Charter (met ondertekenaars of 07/06/2021 am).

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 33 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.700 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,7 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66