Artikel

Covid-19 - Attest voor essentiële verplaatsingen door de werknemers in de gas- en elektriciteitssector

20/03/2020

De nieuwe maatregelen, die op 18 maart 2020 in werking zijn getreden, zijn bedoeld om de verplaatsing van de bevolking, met inbegrip van de verplaatsing van werknemers naar hun werkplek, tot een minimum te beperken. Telewerken is nu verplicht geworden voor het personeel van de meeste bedrijven. Voor functies waarbij telewerken niet mogelijk is, is een sociale afstand (1,5m) van persoon tot persoon op de werkplek verplicht. Wanneer de naleving van deze maatregelen onmogelijk is, moet het bedrijf sluiten.

Deze maatregelen zijn niet van toepassing voor bedrijven die tot de cruciale/essentiële sectoren behoren. De gas- en elektriciteitssector hoort logisch gezien bij deze categorie. Het is echter duidelijk dat telewerken en afstandsmaatregelen zo veel mogelijk moeten worden toegepast wanneer de situatie dat toelaat.

Momenteel, werknemers in de sector die zich naar hun werkplek verplaatsen, hoeven geen attest van de werkgever te tonen dat de werknemer bij cruciale sector werkt. Toch zijn er min of meer strikte interpretaties van de maatregel door de wetshandhavingsinstanties geconstateerd.

Om problemen bij een controle te voorkomen, kan het model in de bijlage - hoewel niet verplicht - vanaf nu worden gebruikt voor uw werknemers die naar hun werkplek moeten reizen.

Wij zullen u op de hoogte brengen als de situatie verandert.

Addendum (25/03/2020): Daarenboven heeft de overheid een specifiek vignet gecreëerd voor grensoverschrijdende beroepsverplaatsingen tussen Nederland en België. Download het vignet en ontdek hier hoe u het kunt gebruiken.