Artikel

COVID-19: De gas- en elektriciteitssector staat voor een historische uitdaging

23/04/2020

2020 zal in België en in de hele wereld altijd herdacht worden als het als het jaar van COVID-19. We zullen ons héél lang herinneren hoe kwetsbaar onze ondernemingen, de mens in het algemeen en de economie in het bijzonder wel zijn. De lockdown die zowat in heel Europa werd uitgevaardigd, kon het verlies aan mensenlevens beperken door de druk op ziekenhuizen te verlichten. Diezelfde lockdown zorgde tegelijk ook voor een onvoorziene schokgolf in de Europese en Belgische economie: in ons land werd bijna een kwart van de loontrekkers tijdelijk werkloos.

In deze context werd de energiesector dan ook meteen als een ‘essentiële sector’ beschouwd. De producenten gingen het gevecht aan om hun productiecapaciteit te vrijwaren en de leveranciers deden al het mogelijke om hun klanten in deze moeilijke omstandigheden te blijven bevoorraden. Overal werden specifieke en gedetailleerde noodplannen ingezet om de beschikbaarheid van de productietools en de nodige teams te garanderen. FEBEG feliciteert zijn leden en in het bijzonder hun werknemers voor dit vlekkeloze professionalisme. De bevoorradingszekerheid kwam nooit in gevaar.
 
Onze sector zal echter niet ongeschonden uit deze zware beproeving komen: onze positie was vooraf al aangetast. Een zeer recente studie van Arthur D Little toont namelijk aan dat de spelers in de Belgische gas- en elektriciteitssector al meerdere jaren aan een gemiddeld structureel verlies lijden, wat eerdere analyses van FEBEG bevestigt. Dit staat in schril contrast met de rentabiliteit van onze collega’s in de buurlanden.
 
De COVID-19-crisis dreigt van 2020 een bijzonder moeilijk jaar te zijn voor vele van onze leden. Zij kampen immers met een dubbele last: een bewezen verlies aan volumes én een uitzonderlijke daling van de prijzen op de groothandelsmarkt. Dit vormt een ‘perfecte storm’ voor de omzet maar ook – en nog belangrijker! - voor de marges van onze leden. Bij de marges komt ook nog het risico van wanbetalingen bij: dit had reeds al een enorme impact op de rentabiliteit van de leveranciers, en kan alleen maar erger worden. Wij verwachten een toename van de niet-betalingen met minimaal 50 à 100%. Veel klanten, particulieren én professionals, vragen om betalingsregelingen en om kortingen op hun factuur. Al die aanvragen zullen individueel door de leden worden onderzocht. 

Nu de hele economie lijdt, nemen de FEBEG-leden hun verantwoordelijkheid wat de bevoorrading van hun klanten aangaat; zij begeleiden hen door de ergste crisis die ons land kent sinds 1929. Gezien de zorgwekkende financiële toestand van de sector en de huidige uitzonderlijke crisis vraagt FEBEG aan alle spelers die een rol spelen in het eindfactuur van gas en elektriciteit om ook hun deel in de wanbetalingen van de klanten dragen, (de netbeheerders voor het gedeelte transport- en distributiekosten; de overheden voor taxen en heffingen) en dit gedurende de periode gelinkt aan de lockdown en aan de latere gevolgen. Het gaat om de overleving van de sector en zijn financieel vermogen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

 
Marc Van den Bosch
General Manager, FEBEG