Artikel

De concurrentiële dynamiek van de Belgische energiemarkt herstellen

15/09/2023

Het recente gezamenlijke rapport van de regulatoren, met betrekking op 2022, beschrijft een situatie waarop FEBEG al enkele jaren anticipeert. Het aantal leveranciers dat actief is op onze markt is in ons land in 2022 structureel gedaald. Minder leveranciers en minder aanbod van producten betekent een zwakkere markt.

FEBEG merkte al meermaals op dat de kost van de dienstverlening per klant en de operationele risico's hoger zijn voor leveranciers die actief zijn in België dan voor leveranciers die actief zijn in de buurlanden, wat het risico op consolidatie in de sector verhoogt.

De kleine omvang en complexiteit van onze energiemarkten (die vooral regionaal zijn), en vooral de daaraan verbonden risico's, vormen steeds hogere barrières voor nieuwkomers op de markt. Andere leveranciers die vroeger actief waren in bepaalde regio's hebben (tijdelijk?) de handschoen in de ring gegooid, omdat ze structureel niet in staat zijn om een acceptabele winstmarge te genereren.

De toezichthouders stellen vast dat de HHI - de Herfindahl-Hirschman concurrentie-index - in 2022 sterk zal dalen.  Ze duiden de achtergrond van deze daling als volgt:

«De daling sinds 2021 is enerzijds te wijten aan een aantal overnames en faillissementen. Daarnaast is er ook de impact van een aantal (beleids)beslissingen waardoor de Belgische energiemarkt voor leveranciers minder interessant wordt. Enerzijds moeten leveranciers aan strengere regels voldoen om tot de markt toe te kunnen treden. Anderzijds neemt het aantal openbare dienstverplichtingen dat op hen rust toe, met name in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Hierdoor slinken hun winstmarges ».

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: «Spreken van “verminderde winstmarges" is nog een understatement. Een studie van Sia-Partners in opdracht van FEBEG heeft de sterke verslechtering aangetoond van de exploitatierekening van de belangrijkste Belgische leveranciers en de aanverwante verliezen in zowel 2021 als 2022 in het strikte kader van hun energieleveringsactiviteiten. Ondertussen zijn de financiële resultaten van 2022 van de belangrijkste Belgische energieleveranciers gepubliceerd. Ze bevestigen de resultaten van deze studie, met grote financiële verliezen voor dezelfde spelers, dit keer op hun geconsolideerde activiteit, d.w.z. inclusief hun opwekkingsactiviteiten. Het is absoluut noodzakelijk dat de betrokken overheden de concurrentiële dynamiek van de energietoelevering herstellen, in het bijzonder in Brussel en Wallonië. Dit houdt ook in dat het aantal en de kost van de ODV's (openbare dienstverplichtingen) moeten worden beperkt».