Artikel

Dynamische Belgische energiemarkt. Gediversifieerd aanbod op vraag van de klanten.

24/10/2019

De CREG heeft vandaag informatie gepubliceerd over de prijzen van gas- en elektriciteitsleveringscontracten voor residentiële en professionele klanten. FEBEG wenst de opmerkingen van de CREG, die strikt beperkt zijn tot de prijsaspecten van de contracten, te nuanceren.

De Belgische energiemarkt (gas en elektriciteit) is zeer competitief en de Belgische consumenten genieten maximale bescherming en flexibiliteit. Met een opzegtermijn van slechts één maand kan de Belgische consument zonder bijkomende kosten van contract of energieleverancier veranderen, terwijl de leverancier zich ertoe verbonden heeft om gedurende één jaar (of zelfs tot drie jaar in Brussel) dezelfde klant te beleveren aan vestgelegde voorwaarden.

De markt werkt: Bijna een vijfde van de klanten wisselt jaarlijks van contract of leverancier. De Belgische markt is dan ook één van de meest dynamische markten in Europa.

Klanten vergelijken niet alleen de prijzen, maar maken ook hun keuze op basis van het soort producten, bijkomende diensten, de reputatie of specifieke positionering van de leverancier, mogelijke promoties of acties, ... De prijs is dus niet het enige criterium om producten te vergelijken.
Een contract met een vaste of variabele prijs of contracten met verschillende looptijden leiden noodzakelijkerwijs tot verschillende tarieven. Sommige klanten geven de voorkeur aan gemoedsrust, andere wedden op lagere prijzen op de groothandelsmarkten. Een contract voor groene stroom wordt niet noodazakkelijk tegen dezelfde prijs aangerekend als een contract voor grijze stroom. Steeds meer leveranciers combineren energie-efficiëntiediensten met hun energieverkoopcontracten. De eenheidsprijs per kWh is dan duurder, maar het doel is om het energieverbruik van dit gezin te beperken.

Ook moet worden opgemerkt dat de tarieven voor nieuwe contracten en variabele prijscontracten van maand tot maand veranderen als gevolg van prijsschommelingen op de groothandelsmarkten. Leveranciers publiceren één keer per maand hun aangepaste prijslijst voor nieuwe contracten.

Veel klanten zijn uiteindelijk trouw aan hun leverancier omdat ze tevreden zijn over het gekozen product, de klantrelatie en de geleverde service. Deze diensten omvatten ook de communicatie met de klant, digitale platformen, betalingsmethoden, facturering, enz.

De klant heeft de uiteindelijke keuze welk dienstenpakket hij kiest. Hij kan gebruik maken van verschillende officiële instrumenten als hij zijn product wil vergelijken (bv. de CREG-scan, maar ook de prijsvergelijkers van de regionale regulatoren). 

Consumentenakkoord

De Belgische consumenten worden bovenop de wetgeving beschermd door het consumentenakkoord voor energie dat door onze sector vrijwillig werd ondertekend. Deze overeenkomst voorziet in veel positieve maatregelen voor de consument:

  • Elk jaar en bij elke verlenging informeert de leverancier de consument waar hij het goedkoopste tarief op de markt kan vinden (via links naar de prijsvergelijkingssites van de regelgevende instanties).
  • Het moet voor de klant altijd duidelijk zijn wat zijn huidige tarief is. De klant kan deze informatie vinden via zijn digitale klantenruimte. Deze informatie zal op verzoek worden opgestuurd.
  • De leverancier biedt altijd een prijssimulatie aan op zijn website (met een indicatieve berekening van de totale jaarlijkse prijs inclusief deze van bijkomende goederen en diensten). Bovendien kan de consument nog steeds gebruik maken van de CREG-scan of van de regionale regulatoren om zijn product te vergelijken.