Artikel

Een goed gevulde operationele pijplijn bij de leveranciers

09/12/2022

De afgelopen drie jaar is de Belgische samenleving flink op de proef gesteld door  opeenvolgende crisissen: COVID-19, gevolgd door het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende stijging van de energieprijzen.

Tijdens deze zeer turbulente periode stond onze sector in de frontlinie om de bevoorradingszekerheid te garanderen en zijn klanten en de overheid te ondersteunen. Leveranciers hebben hun vinger aan de pols van hun klanten. Zij staan via 9 miljoen leveringspunten in contact met de hele Belgische samenleving.

De leveranciers hebben ook met succes gezorgd voor de operationele uitvoering van de vele maatregelen die de verschillende regionale overheden namen. Dit zijn complexe en grootschalige operaties, die uiteraard niet gepland waren.

De leveranciers voerden de volgende operaties uit voor rekening van de autoriteiten en ten behoeve van hun klanten:

  • Uitbreiding sociaal tarief naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming (verdubbeling van het aantal begunstigden)
  • Verrekenen van de cheque van 80€ aan de begunstigden van het sociaal tarief
  • BTW-verlaging naar 6% op elektriciteit
  • BTW-verlaging naar 6% op gas
  • Verrekenen van de verwarmingspremie van 100€
  • Verrekenen van het basispakket 2022 voor elektriciteit en gas

De uitvoering van al deze operaties had gevolgen voor het functioneren van de operationele diensten, de backoffice en de callcenters van de leveranciers. De werkdruk was hoog en prioriteiten moesten worden gesteld.  

Dit verklaart onder meer waarom de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten helaas achteruit is gegaan. De leveranciers werken hard eraan om deze op korte termijn te herstellen.

De sector fungeerde als back-office en callcenter voor de overheid. Elke maatregel die de regering aangekondigde, genereerde duizenden contacten met leveranciers.

Marc van den Bosch, general manager FEBEG : «België heeft een complex regelgevingskader als gevolg van onze unieke staatsstructuur. Naast de noodmaatregelen die men nam om de crisis het hoofd te bieden, moeten de leveranciers een hele reeks maatregelen uitvoeren waartoe de federale overheid heeft besloten. Deze maatregelen worden niet altijd voldoende gecoördineerd en onze leden krijgen niet altijd de tijd om deze technisch complexe en grootschalige maatregelen goed uit te voeren. Als gevolg daarvan is de operationele pijplijn van de aanbieders zo vol als een ei. De overheden moeten in het kader van de huidige crisisbeheersing daar aandachtiger voor zijn.»