Artikel

Een ongekende sectoroverschrijdende impuls voor een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nu dat er nieuwe beleidsmakers aan de macht komen in Europa en in de lidstaten

04/09/2019

Op 4 september hebben Eurelectric (waarvan FEBEG lid is), de Association of the European Automotive Manufacturers (ACEA) en de NGO voor clean transport (Transport & Environment) gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen en de lidstaten ondertekend om de uitrol van slimme oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versnellen. Maandenlange samenwerking op technisch niveau tussen Eurelectric en ACEA (de Association of the European Automotive Manufacturers), ondersteund door de toonaangevende NGO Transport & Environment, resulteerde in een gezamenlijke verklaring aan de Europese instellingen en lidstaten over de versnelde uitrol van slimme oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit is een unieke samenwerking, omdat het de eerste keer is dat de automobielindustrie, de elektriciteitssector en de groene NGO in de EU hun krachten hebben gebundeld om een gemeenschappelijk doel na te streven.

E-mobiliteit speelt een cruciale rol bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer en het bereiken van de Europese klimaatdoelstelling. Nu Brussel zich voorbereidt op een nieuwe politieke termijn, dringen de drie verenigingen er daarom bij de beleidsmakers op aan om het "recht op aansluiting" te garanderen voor iedereen die een elektrisch voertuig gebruikt, zodat iedereen in heel Europa toegang kan krijgen tot een lading die vandaag de dag net zo eenvoudig zou moeten zijn als het tanken.
Dit vereist een massale inzet van strategisch gelegen "slimme oplaadinfrastructuur" in de hele EU zonder ernstige gevolgen of overbelasting van de Europese elektriciteitsnetwerken.

Eurelectric, ACEA en T&E hebben deze gezamenlijke oproep tot actie ondertekend om hun engagement te bevestigen om meer gerichte investeringen te doen in zowel voertuigtechnologie als slimme oplaadoplossingen. Om het opladen thuis, op het werk en op autosnelwegen gemakkelijk en toegankelijk te maken voor alle chauffeurs, moeten beleidsmakers de belangrijkste wetgeving hervormen en versterken, zoals de binnenkort te herzien EU-wetgeving inzake alternatieve brandstoffen (AFID) en de EU-gebouwenrichtlijn (EPBD). De bestaande financieringsinstrumenten van de EU moeten ook beter worden benut om de uitrol van de infrastructuur te versnellen en andere financiële instrumenten moeten worden ingezet om nieuwe oplossingen te vinden om de dekking in alle lidstaten te verbeteren.

De oproepen in de gemeenschappelijke verklaring weerspiegelen in hoge mate het onlangs gepubliceerde standpunt van Eurelectric over beleidsmaatregelen voor een toereikende infrastructuur voor het in rekening brengen van het gebruik van elektrische voertuigen. Het benutten van de synergieën tussen de elektriciteits- en vervoerssector zal van essentieel belang zijn voor het succes van het concurrentievermogen van Europa in de komende decennia. Eurelectric is dan ook een groot voorstander van een industriële strategie voor de invoering van de eerste één miljoen elektrische oplaadpunten voor voertuigen op de Europese wegen, in het belang van zowel bedrijven als consumenten.