Artikel

Een verhaal van gele hesjes, Katowice en SUV’s (Standpunt - Nieuwsbrief FEBEG)

06/02/2019

Wat hebben gele hesjes, Katowice en SUV’s met elkaar gemeen? Veel meer dan we zouden denken...

De protesten van de gele hesjes zijn niet weg te branden uit de media. Mensen protesteren onder andere tegen de hoge brandstofprijzen, maar vooral wensen ze een verbetering van hun levenskwaliteit. De “working poor” voedingsbodem voor extreme partijen.

Op de klimaattop van Katowice in december werd moeizame vooruitgang geboekt in het realiseren van de akkoorden van Parijs. De Europese doelstelling voor 2030 zijn ambitieus 32,5% verbetering van energie-efficiëntie, 32% hernieuwbare energie en 40% minder broeikasgasuitstoot. Het is daarbij duidelijk dat er heel wat inspanningen zullen moeten geleverd worden in de gebouwen en de transportsector.

Begin januari lezen we dat volgens de VAB door de toenemende populariteit van SUV-achtige automodellen het gemiddelde verbruik en de brandstofkosten voor nieuw aangekochte wagens in 2019 hoger zal liggen dan in 2018. Ook de CO2-uitstoot van het wagenpark dat gezinnen in 2019 zullen aankopen, zal stijgen.

Om tegemoet te komen aan de eisen van de gele hesjes duiken allerlei voorstellen op in de pers zoals de BTW op elektriciteit verlagen naar 6% of de brandstofprijzen terug opnemen in de index. Soms zijn het dezelfde organisaties die vonden dat de ambitie in Katowice te laag was nu pleiten voor BTW verlaging op elektriciteit.  Nochtans weten we dat BTW verlaging of opname van brandstof in index eigenlijk verbruikssubsidies zijn die tegengesteld werken aan de doelstellingen op vlak van efficiëntie en CO2-uitstoot die we willen bereiken.

Als Federatie van Elektriciteits- en Gasbedrijven zou ik moeten juichen over voorstellen om de BTW op elektriciteit te verlagen. Het plaatst één van de producten die we vertegenwoordigen in een betere concurrentie positie dan andere energiedragers. Toch ben ik geen voorstander van een BTW verlaging. Waarom niet? We hebben op het einde van de vorige legislatuur gezien wat voor een chaos de BTW verlaging voor de gezinnen veroorzaakt heeft. Een verlaging voor iedereen was niet haalbaar wegens een te groot gat in de begroting. Een daling voor de gezinnen dan maar. Met als gevolg zeer veel onduidelijkheid: wat met de zelfstandige die boven zijn zaak woont? Wat met de zelfstandige in bijberoep? Wat met rusthuizen?  Gevolg veel negatieve publiciteit voor de sector en vermoedens van fraude die uiteindelijk – na een grondig onderzoek - onjuist bleken.

Hoe kunnen we het verhaal van de gele hesjes, Katowice en de SUV’s dan wel verbinden? Het sociaal beleid moet in de eerste plaats in het kader van het overkoepelend sociaal beleid gevoerd worden en niet binnen de diverse sectorale wetgevingen zoals het energiebeleid. Als er een probleem is qua koopkracht moet er in de eerste plaats gekeken worden naar de belastingsdruk op de lage lonen. In het energiebeleid moeten we inzetten op bieden van comfort voor klanten en energie-efficiëntie. Met comfort bedoel ik zowel licht, verwarming als verplaatsingen en er voor zorgen dat de gezinnen die het moeilijk hebben zo weinig mogelijk energie gebruiken om zich te verwarmen en verplaatsen. Laten we inzetten op een verbetering van de energie-efficiëntie, ons comfort waarborgen en niet door het geven van verbruikssubsidies.

Marc Van den Bosch
General Manager, FEBEG vzw