Artikel

Energieproducenten en -leveranciers klaar om de uitdaging van de aangekondigde vergroening van het Belgische wagenpark aan te gaan

18/05/2021

Het akkoord over de belasting van bedrijfswagens is een beslissende stap in de richting van de vergroening van het wagenpark in België. FEBEG en haar leden zijn klaar om de uitdaging aan te gaan op het gebied van stroomlevering en de plaatsing van laadpalen in zowel openbare als privé omgevingen.

Bedrijfswagens zijn een echte hefboom voor de vergroening van het wagenpark in België. Voor de goede orde: de transportsector als geheel vertegenwoordigt ongeveer 22% van het eindenergieverbruik en slorpt ongeveer 42% van het energieverbruik van aardolie in België op (cijfers van 2018).

Extra elektriciteitsverbruik dat kan worden ondervangen
FEBEG schat dat tegen 2030 ongeveer 5 TWh1 elektriciteit zal moeten worden geleverd om een elektrisch wagenpark (BEV) van 1,5 miljoen voertuigen van stroom te voorzien.

Marc Van den Bosch, general manager  FEBEG: "Het gaat natuurlijk om een aanzienlijke hoeveelheid energie, maar die vertegenwoordigt ongeveer minder dan 6% van het eindverbruik van elektriciteit (2019). Dit cijfer zou nog kunnen stijgen als ook rekening wordt gehouden met een gedeeltelijke elektrificatie van lichte en zware bedrijfsvoertuigen in deze zelfde periode. Producenten en leveranciers zullen dit perspectief meenemen in hun productie-, inkoop- en invoerplannen om uiteindelijk aan deze toegenomen vraag te kunnen voldoen. Het tot een goed einde brengen van de Belgische CRM (capaciteitsmarkt) is van essentieel belang om de toegenomen elektrificatie in de transport-, bouw- en industriesectoren op te vangen."

Leveranciers voor laadoplossingen voor alle marktsegmenten
Uitgaande van de veronderstelling dat ongeveer één openbaar (of semi-openbaar) oplaadpunt nodig is voor elke 10 BEV's op de weg, kan de infrastructuurbehoefte worden geraamd op ongeveer 150.000 oplaadpunten tegen 2030 (of 75.000 laadpalen met twee oplaadpunten). De gecombineerde regionale overheidsambities op dit gebied zijn wellicht ontoereikend en moeten dus worden verhoogd. Dit is des te belangrijker omdat België een doorvoerland is voor het Europese verkeer en een van de belangrijkste logistieke knooppunten op het continent. Onze aantrekkingskracht en ons concurrentievermogen op dit gebied zullen afhangen van ons infrastructuurniveau. Er zal ook bijzondere aandacht moeten worden besteed aan stedelijke knooppunten (urban nodes) en structurele assen waar voor voldoende snellaadpalen moet worden gezorgd.

Marc van den Bosch, FEBEG: "Energieleveranciers worden steeds meer dienstverleners. Zij beschikken over alle vaardigheden en oplossingen om een belangrijke rol te spelen bij de invoering van laadinfrastructuur in zowel de privé- (residentiële en zakelijke klanten) als de publieke omgeving. Concurrentie tussen privé-spelers is de beste garantie om de kosten voor de uitrol in de openbare omgeving onder controle te houden. Voor dit laatste marktsegment is het aan de overheid om een kader voor openbare aanbestedingen en gezonde en eerlijke concurrentievoorwaarden vast te stellen, zodat ten volle kan worden geprofiteerd van de dynamiek en innovatie die de marktspelers kunnen brengen."

 
1 Rekening houdend met een verbruik van 18 kWh/100 km en 18.000 km/jaar gemiddeld afgelegd door elektrische voertuigen.