Persbericht

FEBEG kiest Grégoire Dallemagne als nieuwe voorzitter

18/06/2021

De raad van bestuur van FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) heeft Grégoire Dallemagne tot nieuwe voorzitter gekozen voor een termijn van drie jaar.

Grégoire Dallemagne, tevens CEO van Luminus, volgt Philippe Van Troeye op, voormalig CEO van Engie Benelux en nu CEO van Tractebel, die het einde van zijn mandaat heeft bereikt.
Grégoire Dallemagne kent FEBEG goed. Hij was al eerder, tussen 2015 en 2018, voorzitter van FEBEG. 

Dit nieuwe voorzitterschap komt op een belangrijk moment voor de elektriciteits- en gassector. De sector wil het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Grégoire Dallemagne, nieuw verkozen voorzitter van FEBEG: « Om de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, moeten ons energiesysteem, onze economie en onze samenleving ingrijpend worden gewijzigd. De energiesector wil deze uitdaging aangaan, deze biedt immers een unieke kans om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van onze samenleving en tot een positief economisch, sociaal en ecologisch herstel na de COVID-crisis. Het doel van de FEBEG-leden is te komen tot een duurzame en betaalbare energietransitie voor alle Belgische gebruikers. Een sterk en verenigd FEBEG dat zal blijven werken aan consensus, transparantie en de bevordering van diversiteit binnen haar ledenbestand wil deze visie samen met de beleidsmakers en andere stakeholders verwezenlijken.”

Ter gelegenheid van dit nieuwe voorzitterschap publiceert FEBEG een manifest met de krijtlijnen van de speerpunten die FEBEG tijdens dit mandaat wil ontwikkelen.

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 34 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.580 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen

Perscontact:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 475 75 19 66