Artikel

FEBEG ondersteunt de integratie van de gasbalanceringszone België-Luxemburg

25/06/2015

FEBEG verwelkomt het initiatief van Fluxys België en CREOS Luxemburg om hun gasbalanceringszones te fusioneren. Deze uitgebreide balanceringszone zal de operationele processen van de marktspelers vereenvoudigen en de marktliquiditeit verbeteren. Beide partijen hebben een tussenoplossing uitgewerkt waardoor zij vanaf 1 oktober 2015 operationeel zullen zijn.

Deze tussenoplossing gaat vooraf aan de invoering van een nieuw gemeenschappelijk balanceringsbedrijf, Balansys, waarvoor de wetgeving op enkele punten moet worden aangepast. Hoewel de tussenoplossing in overeenstemming is met de Europese wetgeving en gunstig is voor de Belgische shippers, is FEBEG van oordeel dat de oprichting van het toekomstige bedrijf ‘Balansys’ in strijd zou kunnen zijn met het ontvlechtingsbeginsel. Dit ontvlechtingsbeginsel schrijft een duidelijke scheiding voor tussen enerzijds de activiteiten van de gereguleerde netbedrijven en anderzijds de gedereguleerde commerciële marktpartijen. CREOS Luxemburg geniet in dit opzicht van een vrijstelling van de Europese richtlijn 2009/73/EG.

FEBEG dringt aan op de naleving van het ontvlechtingsbeginsel, maar vindt dat het in het belang van de markt is om dit partnerschap tussen Fluxys en CREOS te steunen. FEBEG nodigt de Belgische en Luxemburgse wetgevers uit om de Europese Commissie hierover formeel te raadplegen om zeker te zijn dat de door Fluxys overwogen oplossing in overeenstemming is met het Europese recht.