Persbericht

FEBEG is partner van de regering om de maatregelen uit te voeren die de energiefactuur verlagen. De termijn en modaliteiten van de implementatie blijven onzeker

01/02/2022

FEBEG verwelkomt het akkoord dat binnen de regering is bereikt om financiële bijstand te verlenen aan consumenten die worden getroffen door de stijging van de energieprijzen op de internationale markten.

FEBEG en haar leden zullen alles in het werk stellen om de regering te helpen de besliste maatregelen op operationeel niveau uit te voeren, zoals zij reeds doen voor het sociaal tarief en de betaling van het bedrag van 80,00 € (eerder beslist) aan de begunstigden van het sociaal tarief. Het tijdschema voor de uitvoering van de maatregelen blijft echter te kort.

Te korte uitvoeringstermijn
Leveranciers zullen hun uiterste best doen zo snel mogelijk de vele interne processen en documenten te wijzigen, te testen en te implementeren. Zij kunnen zich er momenteel niet toe verbinden alles tegen 1 maart klaar te hebben. FEBEG had vóór de politieke besprekingen al laten weten dat een te korte uitvoeringstermijn niet haalbaar was, en dat twee maanden noodzakelijk waren om de kwaliteit van de facturering te waarborgen en latere juridische problemen te voorkomen.

Het gaat om 5 miljoen leveringspunten en de uitvoering is complexer dan een cijfer te wijzigen
De BTW-verlaging heeft alleen betrekking op elektriciteit, wat de facturering van bijna 5 miljoen leveringspunten beïnvloedt. Voor een vlotte overgang mag niets aan het toeval worden overgelaten.

Een verlaging van de BTW lijkt eenvoudig uit te voeren. Maar dit is niet het geval. Alle communicatie met klanten en autoriteiten moet worden aangepast: prijzen, promoties, websites, prijsvergelijkingssites, voorschot- en eindfacturen, contracten, betalingen aan autoriteiten, enz. De leveranciers moeten tientallen interne processen wijzigen en testen.

Bovendien is de sector reeds overbelast door de faillissementen en bijhorende overdracht van klanten. Maar ook door de recente lancering van een nieuw platform voor gegevensuitwisseling tussen netwerkbeheerders en leveranciers.

Ter herinnering, de sector heeft reeds het BTW-tarief gewijzigd onder de regering Di Rupo. Destijds was een uitstel van 3 maanden noodzakelijk én toegestaan om deze maatregel uit te voeren.

Overleg met de regering over de technische details van de operatie
Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “FEBEG wil snel overleggen met de regering en de betrokken administraties om de beslissingen van de regering op een technisch en juridisch sluitende manier uit te kunnen voeren.”