Artikel

FEBEG steunt de oproep van de Koning Boudewijnstichting om meer middelen ter beschikking te stellen aan de OCMW's voor de bestrijding van energiearmoede

16/10/2019

FEBEG, steunt de oproep van de Koning Boudewijnstichting om meer middelen ter beschikking te stellen aan het Fonds Gas en Elektriciteit. Dit Fonds Gas en Elektriciteit is sinds 2012 bevroren en bevat de werkmiddelen voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen.

FEBEG neemt actief deel aan de werking van het KBS platform tegen energiearmoede en waardeert het fundamentele werk dat het platform al vele jaren verricht. De gas- en elektriciteitsleveranciers willen zo  hun bijdrage leveren aan de  zoektocht naar oplossingen om energie armoede uit de wereld te helpen.

In de dagelijkse werking van de gas- en elektriciteitsleveranciers zijn de OCMW’s partners en een essentiële schakel in de beoordeling van de situatie van mensen met risico op armoede en in het zoeken naar oplossingen voor personen met betalingsproblemen in het bijzonder. De OCMW's zijn onmisbare en betrouwbare facilitatoren bij de bemiddeling over schulden. Zij zijn immers de enigen die de problematiek in hun geheel kunnen bekijken. Naast energieschulden zijn er vaak ook nog andere schulden zoals bijvoorbeeld voor telecom.

De OCMW's zijn niet alleen betrokken bij betalingsproblemen met de energiefactuur, maar ook bij meer structurele oplossingen zoals bewustwording en  maatregelen op vlak van energie efficiëntie. FEBEG vraagt de overheid de preventieve aanpak van (energie)armoede te versterken. Energiearmoede moet de komende jaren nog meer aan de bron worden aangepakt, met name via het generiek armoedebestrijdingsbeleid en via een ambitieuzer woonbeleid dat instaat voor voldoende degelijke, betaalbare én energiezuinige woningen

Wat de financiering van dit Fonds betreft, is FEBEG voorstander van een herfinanciering buiten de factuur om, met name via de algemene middelen. Dit om te vermijden dat de elektriciteitsfactuur nog verder zou stijgen. Deze bestaat op vandaag (afhankelijk van de regio) reeds voor 35 tot 44% uit openbaredienstverplichtingen, belastingen, heffingen, diverse bijdragen en BTW.