Artikel

FEBEG zeer bezorgd over het grote aandeel van de capaciteit die zal worden geveild in J-1 van de CRM

08/02/2021

FEBEG is zeer bezorgd over het aandeel van de capaciteit die in J-1 zal worden geveild, aangezien dit een aanzienlijke 25% van de gemiddelde piekbelasting vertegenwoordigt. Bovendien schatte FEBEG dat het volume dat in de J-4-veiling zou worden opengesteld voor nieuwe capaciteit (100% beschikbaar), beperkt zou blijven tot slechts 2,2 - 2,5 GW ter vervanging van de 6 GW aan nucleaire capaciteit tegen 2025. Dit houdt duidelijk een aanzienlijk risico in, zowel voor de continuïteit van de energievoorziening als voor de energie-onafhankelijkheid van België.

FEBEG is met name van mening dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de bepaling van volume J-1 riskant zijn:

  • 2 GW aan invoercapaciteit tijdens piekmomenten is niet realistisch: De aanzienlijke bijdrage van de buurlanden lijkt niet realistisch aangezien kan worden verwacht dat in geval van bijna-schaarste in België - waarschijnlijk veroorzaakt door een beperkte productie van hernieuwbare energie - dezelfde meteorologische omstandigheden zouden heersen in de buurlanden, waardoor gelijktijdige perioden van bijna-schaarste zouden ontstaan.
    Bovendien is het onduidelijk in welke mate de overeenkomsten tussen lidstaten, regulatoren en transportnetbeheerders die nodig zijn om grensoverschrijdende capaciteitscontracten mogelijk te maken tegen de J-1-veiling van kracht zullen zijn.
    Ten slotte kunnen ook de complexiteit van het mechanisme en de eisen die aan de deelnemers worden gesteld, de potentiële deelname beperken.
  • Het potentieel van vraagrespons/batterijen om het in J-1 openstaande volume in te vullen, wordt sterk overschat: Het openlaten van een volume van 1,5 GW effectieve bijdrage capaciteit impliceert een sterke bijdrage van vraagrespons of energiebeperkte capaciteit aan de voorzieningszekerheid.
    De nodige capaciteit vertegenwoordigt tussen 3,8 en 5 GW aan geïnstalleerde capaciteit. Dit is extreem hoog gezien het bestaande potentieel van deze capaciteiten, zeker als men bedenkt dat deze ook kunnen deelnemen aan de J-4 veiling.
    Voor FEBEG is het onduidelijk in welke mate al deze enorme capaciteit zal worden gevonden.