Artikel

Gemeentebelasting op windmolens: meer tegenwind voor hernieuwbare energie in Wallonië

24/02/2015

In Wallonië stokt de ontwikkeling van windenergie terwijl deze technologie een centrale rol speelt om de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie te bereiken.
In 2014 werden op het Waalse grondgebied amper 9 windmolens geïnstalleerd, vaak na een procedureslag die veel tijd en veel geld koste. De Waalse windenergie moet ook afrekenen met de gecumuleerde gevolgen van de crisis in de groene certificaten, de structurele daling van de energieprijzen op de groothandelsmarkten, de toepassing van injectietarieven op het distributienet en de heffing op de groene certificaten.

De rentabiliteit van investeringen in windenergie staat duidelijk meer dan ooit onder druk.
In dit reeds ongunstige investeringsklimaat stijgt bovendien zienderogen het aantal gemeenten die een belasting invoeren op de windmolens. Deze discriminerende maatregel is een nieuwe klap voor een technologie dat dit best kan missen. De gewestregering beveelt belastingplafonds aan van € 12.500, € 15.000 en € 17.500, afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen.

FEBEG dringt bij de Waalse regering aan op een herevaluatie van deze maatregel die de hernieuwbare energie in Wallonië vleugellam maakt en die haaks staat op de geest van de Europese Richtlijn 2009/28 die de Lidstaten en Gewesten oproept om maatregelen goed te keuren die de ontwikkeling van hernieuwbare energie bevorderen. Wallonië speelt overigens 'cavalier seul' in België: het Vlaams Gewest vaardigde in 2011 een circulaire uit die lokale besturen verbiedt heffingen op te leggen aan constructies voor de productie van hernieuwbare energie.

Vincent Deblocq, FEBEG Advisor voor Waalse dossiers: "De Waalse Regering heeft zich in haar gewestregeringsverklaring ertoe verbonden om hernieuwbare energie te ontwikkelen tegen een maatschappelijk aanvaardbare en beheerste kostprijs, en om de integratie van deze hernieuwbare energiebronnen in de markt te bevorderen door gepaste maatregelen. De productie van hernieuwbare energie mag geen bron van inkomsten worden voor lokale overheden in het nadeel van de eindgebruikers, burgers of ondernemingen. De  som van deze maatregelen dreigt Wallonië te beroven van de kansen die de energietransitie te bieden heeft in termen van economische meerwaarde, technologische ontwikkeling en directe en indirecte werkgelegenheid."