Artikel

Het belang van gas voor een betaalbare energietransitie

10/05/2019

“Het kind niet weggooien met het badwater”, dat is de teneur van het FEBEG-memorandum verkiezingen 2019 wat betreft de cruciale rol die gas kan spelen in de energietransitie. Hoewel velen gas als een aflopend verhaal beschouwen, biedt gas wel degelijk mooie perspectieven.

Hiervan getuigt het recente McKinsey-rapport “Global energy perspective: accelerated transition” dat voor gas een (lichte) groei voorspelt naast zijn stabiliserende rol in het energiesysteem op 23% van de wereldwijde energievoorziening tegen 2050 (momenteel 21%).

Het Federale Planbureau bevestigt op Belgisch niveau deze belangrijke rol van gas voor ons land: we verwijzen naar zijn ‘working paper’ “Insights in a clean energy future for Belgium” van mei 2018. Zelfs in zijn strengste scenario inzake vermindering van de CO2-uitstoot voorziet het Federale Planbureau een toename van de vraag naar gas in ons land tegen 2030 en tegen 2040 (ongeveer 15 Mtoe tegen momenteel 14).

In zijn memorandum onderstreept FEBEG het belang van gas voor een betaalbare energietransitie, de noodzaak om de uitstekende Belgische gasinfrastructuur als hefboom te gebruiken en het vergroeningspotentieel van gas, zuiverste van alle fossiele brandstoffen, en dit via hernieuwbaar gas.