Artikel

Jaarevent FEBEG - 27.06.2018 pm – ‘Energiebedrijven en lokale besturen: partners in de energietransitie’

05/06/2018

In lijn met haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal FEBEG haar jaarevent wijden aan de cruciale rol die lokale besturen, in samenwerking met energiebedrijven, moeten spelen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.
 
FEBEG nodigt u uit op 27 juni vanaf 15.30 uur voor een boeiend evenement rond dit thema met als verkenners: Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog en hoogleraar aan de UCL; Stefan Knupfer, leider van McKinsey's Sustainability & Resource Productivity Practice in the Americas; Asmae Belhirch, programmamanager Duurzaam, gemeente Rotterdam; en als hoogtepunt een debat met onze ministers van energie Jean-Luc Crucke, Céline Fremault, Marie-Christine Marghem en Bart Tommelein alsook staatssecretaris Philippe de Backer.

Klik hier om het programma te raadplegen en u in te schrijven