Artikel

Jaarlijks FEBEG-event 2018: reportages en presentaties

30/07/2018

Op 27 juni bracht FEBEG de fine fleur van de sector en zijn stakeholders bijeen voor haar jaarlijkse event. Meer dan 220 genodigden waren getuige van de presentaties en debatten over de rol die de lokale autoriteiten (in samenwerking met de energiebedrijven) kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. Het event was ook een goede gelegenheid om de fakkel van het FEBEG-voorzitterschap door te geven van Grégoire Dallemagne naar Philippe Van Troeye.

Om de sfeer van het event te (her)beleven kunt u hier de fotoreportage bekijken. Hierboven vindt u ook nog de after-movie.

Een kort overzicht van de sprekers van de dag en hun presentaties:

  • Jean-Pascal van Ypersele, professor klimatologie aan de UCL en oud vicevoorzitter van GIEC, waarschuwde ons – via een indrukwekkende presentatie in 10 argumenten – hoe dringend acties voor het klimaat zijn (presentatie – kies de voordracht van 27/06/2018, jaarlijks FEBEG-event). Een van zijn inslaande conclusies: "there is no planet B"!
  • Stefan Knupfer, topman van McKinsey's Sustainability & Resource Productivity Practice in the Americas, analyseerde het belangrijke bijdragepotentieel van de grote steden in de actie voor het klimaat. Hij werkte een bijzondere toe te passen beleidskrachtlijn dieper uit, namelijk de mobiliteit (presentatie). Opmerkelijk is dat aandacht voor, en een snelle implementering van amper 12 maatregelen zou volstaan om 90 à 100% van de doelstellingen voor 2020 te realiseren.
  • Asmae Behlrich gaf praktische toelichting bij de geïntegreerde aanpak van Rotterdam, een havenstad die een voortrekkersrol speelt in actie voor het klimaat (presentatie).

Het event werd in schoonheid afgesloten met een debat tussen 2 energieministers – Marie-Christine Marghem en Céline Frémault – en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer, over hun visie op de energietransitie en de lokale hefbomen die onmisbaar zijn om hierin te slagen.
Zie hieronder hun interventie mbt het hoofdthema van het debat. Meer video clips van hun reacties over verschillende punten van het FEBEG memorandum zijn te beleven op het YouTube Kanaal van FEBEG.