Artikel

Jaarverslag 2019 van de Energieombudsman: FEBEG wil een vereenvoudiging van de factuur

15/05/2020
De Ombudsdienst voor Energie heeft zojuist zijn jaarverslag voor 2019 gepubliceerd. In het verslag wordt een lichte stijging van het aantal klachten vastgesteld ten opzichte van 2018. De energieombudsman ontving 7.055 klachten, waarvan er slechts 2.465 ontvankelijk werden geacht.
 
De energieleveranciers leveren energie aan bijna 6 miljoen elektriciteitsleveringspunten en 3,4 miljoen gasleveringspunten in België. 2.465 ontvankelijke klachten is in verhouding tot zo'n groot aantal klanten een vrij goede prestatie (0,262 ontvankelijke klachten per 1.000 leveringspunten). 
 
Leveranciers wijzen erop dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de complexiteit van de factuur, die tientallen wettelijk opgelegde vermeldingen bevat. In dit verband pleiten de leveranciers voor een vereenvoudiging van de factuur tot één A4-pagina recto/verso.
 
Leveranciers zijn ook afhankelijk van de nauwkeurigheid en de snelheid waarmee de verbruiksgegevens door de netwerkbeheerders naar hen worden verzonden, zodat zij facturen kunnen opmaken die zowel nauwkeurig als tijdig zijn.
 
Leveranciers moeten ook (te) veel veranderingen in de wetgeving doorvoeren die een directe impact hebben op de factuur. Het recente geaarzel over het 'prosumententarief' in Wallonië getuigt van de complexiteit en de onzekerheid die deze veranderingen soms met zich meebrengen. Elke verandering van dit type genereert de facto vragen en zelfs potentiële klachten van de betrokken klanten.
 
Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: "Onze boodschap aan de consument is eenvoudig: als je denkt dat je een probleem hebt met je gas- of elektriciteitsfactuur, neem dan in de eerste plaats en onmiddellijk contact op met de klantendienst van je leverancier. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een verklaring of oplossing gevonden worden. In onze sector wordt elke klacht serieus genomen, omdat elke klacht er één te veel is. Onze boodschap aan de autoriteiten is: Vereenvoudig de factuur; coördineer beter de wettelijke veranderingen die invloed hebben op de factuur; geef leveranciers duidelijke en ondubbelzinnige instructies en voldoende implementatietijd om de veranderingen door te voeren".