Artikel

Rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij: Energiesector vermindert uitstoot fors

12/12/2017

Globaal genomen is er in de periode 2000-2016 een dalingen van de lozing van luchtverontreinigende stoffen waar te nemen. De positieve impact die de energiesector heeft op die resultaten is daarbij opvallend. Temeer omdat de impact van de gezinnen en vooral de mobiliteit toeneemt. Dat valt te concluderen uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij dat eind november werd gepubliceerd.

De resultaten geven enkel een inzicht in de emissies van Vlaamse elektriciteitscentrales. Het productiepark bestaat In Vlaanderen voornamelijk uit klassieke thermische centrales en cogeneratie-eenheden van elektriciteitsmaatschappijen. Hernieuwbare energiebronnen zijn niet vertegenwoordigd in de resultaten, maar dragen uiteraard eveneens bij op vlak van een evoluerende energiemix.  

Er zijn op vlak van elektriciteit een aantal interessante tendensen waar te nemen. Het gaat dan over een opmerkelijke daling met 72% van zwaveldioxide (SO2), een gevoelige daling met 60% van stikstofoxidenemissies (NOx) en ook op vlak van CO2-uitstoot is er door de jaren heen een dalende trend waar te nemen.

Febeg is dan ook verheugd om mee te delen dat de Vlaamse Milieumaatschappij de positieve resultaten deels toeschrijft aan de inspanningen van de energiesector op vlak van technische maatregelen, rendementsverbeteringen en evoluties in de brandstofmix.