Artikel

Regeren is plannen: Laten we onverwijld doorgaan met de voorbereiding en implementatie van een capaciteitsmarkt

24/09/2019

De studie van Elia (pionier in studies over de bevoorradingszekerheid) over de bevoorradingszekerheid en flexibiliteit voor de periode 2020-2030 toont duidelijk aan dat het waarborgen van de bevoorradingszekerheid een echte uitdaging is. Het Planbureau heeft ook vastgesteld dat de maatschappelijke en economische impact van een stroomstoring zeer groot zou zijn in België, een land dat gekenmerkt wordt door zijn hoge elektro-intensiteit. In het kader van de strijd tegen de klimaatverandering moet ook worden opgemerkt dat de verwachte elektrificatie van de sectoren verwarming van gebouwen/huisvesting en mobiliteit de afhankelijkheid van elektriciteit zal doen toenemen en dus ook de noodzaak om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.

"Regeren is plannen"! De voorbereiding van de regering op deze uitdaging is een bewijs van haar goede beheer. De CRM wet is gestemd! De invoering en ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme is in dit opzicht een "no regret"-maatregel: dit mechanisme vormt een verzekerings- of vangnet.  Het is nu noodzakelijk om onverwijld over te gaan tot de uitwerking van de technische parameters die in koninklijke besluiten moeten worden gegoten. Deze moeten vóór eind 2019 aan de Europese autoriteiten worden voorgelegd als we klaar willen zijn voor een eerste veiling in 2021. Dit is een voorwaarde voor investeerders om op tijd nieuwe capaciteiten te kunnen ontwikkelen. Op het gebied van industriële projectontwikkeling is 2025 morgen!

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: "FEBEG is van mening dat de invoering van een marktconform en technologieneutraal capaciteitsvergoedingsmechanisme de enige realistische optie is om het structurele capaciteitstekort op een tijdige en kosteneffectieve manier aan te pakken. FEBEG roept alle belanghebbenden op hun verantwoordelijkheid te nemen om zich verder voor te bereiden op de invoering van het CRM".