Artikel

Risicoprofiel van de leveranciers

20/01/2022

Wat is nu het probleem met hoge marktprijzen voor leveranciers?  
Alle Belgische en Europese leveranciers kampen momenteel met dezelfde moeilijkheden. Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van de gevolgen van deze hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor de leveranciers:

  • De hoge marktprijzen op de kortetermijnbeurzen brengen hoge kosten mee voor de aankoop van energie nodig voor de  ‘fine-tuning’ van het klantenprofiel op uurbasis.
  • De cash flow van de leveranciers staat onder druk. Om de contracten met vaste prijzen te kunnen naleven, kopen ze nu tegen hogere prijzen in dan de historische gemiddelden waarvoor zij zich indekken.
  • De ‘churn’ verloopt anders (het natuurlijke verloop van de klanten) dan in normale marktomstandigheden. Er is minder verloop in de klantenportefeuille, waarmee leveranciers gewoonlijk rekening houden bij het bepalen van hun indekkingsstrategie. Dit verschijnsel versterkt de effecten van dure kortetermijnmarkten.
  • De voorfinancieringskosten van de leveranciers zijn sterk gestegen. Onder de huidige marktvoorwaarden eisen de beurzen immers veel hogere aanbetalingen om hun eigen risico's te dekken.
  • De uitzonderlijk hoge kosten voor de onbalans benadelen leveranciers als evenwichtsbeheerders. Zij betalen deze kost wanneer de hoeveelheid energie die zij op de netwerken plaatsen, afwijkt van het eindverbruik van hun klantenportefeuille. De reeds zeer hoge kosten van onbalans worden nog aangescherpt omdat Elia de factor Alpha toepast, een instrument dat bedoeld is om de balansbeheerders te stimuleren en dat een hefboomeffect heeft op deze kosten naarmate de onbalans groter is.
  • Het risico op wanbetaling stijgt door de aanzienlijke stijging van de facturen voor hun klanten.
  • De voorfinanciering van onder meer het sociaal tarief is een zeer belangrijke kostenpost.

FEBEG is ervan overtuigd dat haar leveranciersleden, ongeacht hun grootte, type en beoogd klantensegment (residentieel, professioneel) zich zo professioneel mogelijk indekken op de groothandelsmarkten. Zij sturen momenteel hun aankoop- en hedgingbeleid bij om hun klanten concurrerende prijzen te bieden -zelfs in een zeer dure markt- en proberen hun financiële situatie zoveel mogelijk in stand te houden. Dit blijkt uit de schaarste van producten met een vast tarief op de markt, hetgeen een van de logische gevolgen is van deze bijsturingen van de inkoopstrategie en de dekking van de behoeften van hun klanten. 

Aanverwant artikel: De energieleveranciers trekken aan de alarmbel en vragen een billijke verdeling van de risico's