Artikel

Snel en gecoördineerd reageren op het onderzoek van de Europese Commissie naar de Belgische capaciteitsmarkt (CRM)

22/09/2020

FEBEG neemt nota van het diepgaande onderzoek dat de Europese Commissie heeft ingesteld naar het Belgische capaciteitsmechanisme (CRM) dat de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België op lange termijn moet garanderen. FEBEG heeft er vertrouwen in dat de door de Commissie geuite twijfels kunnen worden weggenomen en dat de bevoorradingszekerheidsproblemen op de Belgische elektriciteitsmarkt kunnen worden aangetoond en gekwantificeerd.

Het is uitermate belangrijk dat alle belanghebbenden, in de eerste plaats de federale overheid, verder werken aan de finalisatie van het kader voor de CRM.  Alle nodige inspanningen moeten geleverd worden zodat de  eerste veiling, die voor oktober 2021 is gepland, tijdig kan doorgaan (hiertoe moeten de dossiers van de inschrijvers uiterlijk op 15 juni 2021 worden pre-gekwalificeerd). Een termijn van vier jaar is inderdaad essentieel om nieuwe installaties vóór 2025 te bouwen en zo de bevoorradingszekerheid van het land te garanderen.